• Slide Basic 01

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
květen 2023
Místo konání
NPI ČR Karlovy Vary, Západní 15
Lektor
Mgr. Tomáš Pavlas
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
6
Cena
800
Garant
Mgr. Dana Chmelová - dana.chmelova@npi.cz ,mobil: 775 755 035
Číslo programu
M57-01-15-231
Číslo akreditace
MSMT-33950/2019-3-1095

Anotace

Vzdělávací program je určen vedoucím a pedagogickým pracovníkům škola, ale především koordinátorům ŠVP. Systém InspIS ŠVP slouží k vytváření, editaci a úpravám ŠVP na základě příslušných RVP a jejich revizí. Umožňuje zakládání ŠVP a jeho úpravy ve vazbách na odpovídající kapitoly RVP, dále automatizovanou kontrolu učebních plánů a vnitřních vazeb ŠVP s využitím interaktivních nápověd. Vzdělávací program umožní pedagogům využívat tento systém pro potřeby školy. Systém reaguje na změny RVP a umožní školám změny RVP spolehlivě promítnout do vlastního ŠVP (například upozorněním uživatele ze školy na části (oblasti), ve kterých je nezbytné změny realizovat, případně jim umožní snadno změny zapracovat aj.). Systém umožňuje školám soustředit se více na obsahovou a koncepční práci se ŠVP a věnovat méně energie jeho formální stránce. Po vstupním zadání vlastního ŠVP do systému dojde k významnému snížení administrativní zátěže školy při dalších revizích RVP a nutných úpravách ŠVP.

Vzdělávací program NIDV je připraven jako praktická instruktáž, kdy každý účastník pracuje na zapůjčeném (nebo vlastním) PC přímo v systému InspIS ŠVP. V případě zájmu si můžete přinést vlastní ŠVP (na flash disku) a pracovat tak během semináře v systému InspIS ŠVP již přímo s ním.