• Slide Basic 01

Algoritmizace a robotika

Algoritmizace a robotika

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
1. června 2023, 9.30 - 16.30
Místo konání
Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova, Brno-střed
Lektor
Lenka Forstová
Doporučeno
pedagogům gymnázií
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Mgr. Tatiana Feketeová - tatiana.feketeova@npi.cz ,tel.: 222 122 260, mobil: 777 357 558
Číslo programu
L78-72-11-231-01
Číslo akreditace

Anotace

Na základě zpětné vazby účastníků předešlého pilotního kurzu Algoritmizace a robotika byl jeho rozsah upraven tak, aby vznikl dostatečný časový prostor pro doplnění o praktické procvičení probíraných konceptů.

Kurz má dvě části. V první části je představeno téma algoritmizace a jak ho učit i bez použití počítačů (unplugged). Druhá část se věnuje opakování učiva oblasti programování RVP ZV. Na vhodně vybraných, dobře škálovatelných, úlohách je demonstrována metodika výuky v heterogenních skupinách žáků, kdy především v přechodném období budou na gymnázia přicházet žáci s velmi rozdílnou úrovní výchozích dovedností. Obsah tohoto kurzu bude důležitý především pro období náběhu revidovaných RVP. Účastníci si vše vyzkouší na praktických úlohách z oblasti výukové robotiky prostřednictvím blokového programování robotů ve virtuálním prostředí (použití robotických simulátorů).

1. blok 9:30–11:00 Algoritmizace, principy výuky, ukázková aktivita, jak  učit algoritmizaci bez počítače. Další bloky se věnují opakování základních konceptů programování, které si žáci měli osvojit na základní škole.
2. blok 11:15–12:45 Sekvence příkazů, podprogram.
3. blok 13:30–15:00 Podmíněný příkaz, reakce na události, nekonečná smyčka.
4. blok 15:15–16:45 Cyklus s pevným počtem opakování; projektové úlohy typické pro robotická vozítka (sledování čáry, vysavač, robosumo, ...).