• Slide Basic 01

Fonetika francouzštiny jako základ rozvoje řečových dovedností

Fonetika francouzštiny jako základ rozvoje řečových dovedností  On-line škola SYPO

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
On-line škola SYPO
Termín konání
březen 2023 - červen 2023
Místo konání
webinář
Lektor
PhDr. et Mgr. Sylva Nováková, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU
Počet hodin
1
Cena
0
Garant
SYPO Webináře - webinare.sypo@npi.cz ,
Číslo programu
23-47-11-OD-CiJ-OSS-11
Číslo akreditace

Anotace

Zvuková stránka francouzštiny může být v procesu vyučování/ učení se významný zdrojem motivace i demotivace pro žáky i učitele. Od teoretických východisek (porovnání artikulační báze obou jazyků a z nich plynoucí potřeba adekvátních postupů) přejdeme k efektivním činnostem fonetické průpravy, včetně korektivních cvičení, a k možnostem rozvíjení řečových dovedností (zejména ústního projevu a poslechu s porozuměním). Webinář je určen vyučujícím francouzštiny na různých typech škol. Jeho cílem je vybavit účastníky novými znalostmi a dovednostmi v dané oblasti, přičemž sdílení dobré praxe bude vítáno!