• Slide Basic 01

Školní geografický pokus prakticky: krok za krokem

Školní geografický pokus prakticky: krok za krokem  On-line škola SYPO

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
On-line škola SYPO
Termín konání
březen 2023 - červen 2023
Místo konání
webinář
Lektor
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.;Mgr. Michaela Svojanovská
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií
Počet hodin
1
Cena
0
Garant
SYPO Webináře - webinare.sypo@npi.cz ,
Číslo programu
23-47-11-OD-PrZe-OSS-03
Číslo akreditace

Anotace

Cílem webináře je poskytnout učitelům inspiraci k zatraktivnění výuky zeměpisu. Nejprve z pohledu učitelů zeměpisu představíme různé možnosti, jak začlenit školní geografické pokusy do výuky. Poté popíšeme krok za krokem školní pokus nazvaný „Od deště ke prameni“ převzatý se svolením autorů z webového portálu Earth Learning Idea (www.earthlearningidea.com). Jde o pokus, v němž žáci mají možnost hlouběji porozumět následujícím jevům v krajině: tvorba podzemních vod, vznik pramene, princip studny, znečištění podzemních vod a ochrana vodních zdrojů. V průběhu webináře ukážeme všechny potřebné pomůcky a materiály. Účastníkům webináře dáme k dispozici metodickou příručku upravenou pro potřeby českých učitelů a soubor pracovních listů určených pro žáky vč. závěrečného souhrnného testu. Pracovní listy provází žáky jednotlivými kroky celého pokusu. Žáci si do pracovních listů mohou formulovat své hypotézy a zaznamenávat odpovědi na položené otázky. Pokus jsme úspěšně vyzkoušeli v praktické výuce. Jsme přesvědčeni, že každý učitel, který se webináře zúčastní, bude schopen uskutečnit školní geografický pokus „Od deště ke prameni“ také ve své třídě.