• Slide Basic 01

Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí

Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
9. června 2023, 8.30 - 15.30 hod.
Místo konání
NPI ČR Olomouc, Wellnerova 25
Lektor
Mgr. et Bc. Martin Kaliba, Ph.D.
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, speciální pedagogové, asistenti pedagoga
Počet hodin
8
Cena
830
Garant
Dagmar Sobotková - dagmar.sobotkova@npi.cz ,mobil: 731 503 728
Číslo programu
P93-03-21-231
Číslo akreditace
MSMT-20803/2020-4-579

Anotace

Seminář je koncipován jako praktický workshop s ukázkami konkrétních technik a aktivit využitelných k prevenci výskytu agresivního chování dětí a šikany v prostředí středních škol a ke zlepšování vztahů ve třídě (ice-break aktivity, team-spirit, hry na zvyšování sociální koheze, kooperativní hry, zjišťování klimatu ve třídě, diagnostické aspekty hry, využití dotazníků, základní informace o sociometrii). Doplněn bude teoretickými poznatky a aktuálními zjištěními z oblasti příčin šikany, dynamiky sociálních skupin věkové struktury žáků středních škol, aktuálních forem šikany (kyberšikana, šikana učitele, relativizace autority atd.). Důraz bude kladen na metodické aspekty vedení jednotlivých typů aktivit k prevenci šikany a agresivity, včetně reflexe těchto aktivit.