• Slide Basic 01

Kazuistický seminář pro školní metodiky prevence na ZŠ a SŠ

Kazuistický seminář pro školní metodiky prevence na ZŠ a SŠ

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
26. září 2023, 09.00 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Jihlava, Zborovská 3
Lektor
Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům - metodikům prevence
Počet hodin
8
Cena
1190
Garant
JUDr. PhDr. Dušan Fousek - dusan.fousek@npi.cz ,mobil: 770 146 258
Číslo programu
23-58-24-1-232
Číslo akreditace
MSMT-27322/2021-5-892

Anotace

Seminář je určen školním metodikům prevence, kteří se během své praxe potýkají s jednotlivými případovými studiemi žáků, u kterých se objevuje problematika sociálně patologických jevů. Na kazuistikách, které doručí účastníci v předstihu paní lektorce nebo modelových kazuistikách budou seznámeni s různými přístupy (intervize, supervize, bálintovským a modelování) a budou diskutovat možnosti postupů, intervence a prevence jednotlivých případů. Účastníci budou mít možnost dopředu zaslat případové studie ze své školy, na kterých bude možné pracovat. V případě, že nebudou zaslány žádné kazuistiky, budou využity čtyři modelové případy zaměřené na prevenci zneužívání psychotropních látek, poruchy příjmu potravy, nelátkové závislosti (gambling, netolismus) a kriminalitu  mládeže. V úvodu budou teoreticky představeny jednotlivé druhy rizikového chování, kterými se kazuistiky zabývají. Každá z kazuistik bude následně představena s možností doptávání se a prodiskutovány návrhy možné prevence a intervence.  

Účastníci budou mít možnost v rámci diskuze sdílet svoje zkušenosti. 

 

 


Poznámka: cena účastnického poplatku je konečná