• Slide Basic 01

Webinář Agrese a agresivita žáků - možnosti řešení na základní škole

Webinář Agrese a agresivita žáků - možnosti řešení na základní škole

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
23.,24.září 2024; 14.00-18.00
Místo konání
on-line
Lektor
PaedDr. Zdeněk Martínek
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitel - metodik prevence, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci, asistenti pedagoga
Počet hodin
8
Cena
1200
Garant
Mgr. Martina Bělohlávková - martina.belohlavkova@npi.cz ,mobil: 773 744 562
Číslo programu
E32-03-15-242
Číslo akreditace
MSMT-6488/2022-6-328
Регистрируйтесь онлайн на Vavada casino и получайте бонусы за первый депозит и 100 фриспинов.

Anotace

Webinář je zaměřen na oblast rozpoznání forem, směrů a příčin agrese, na rozdíl mezi agresí a agresivitou, snaží se odpovědět na otázku, jaké jsou vlivy dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti na sílení agresivních tendencí jedince. Dále se úzce zabývá směry agrese u žáků a možnosti řešení této agrese na základní škole. Součástí semináře jsou modelové situace konfliktního chování, ale i otázky agresivity a trestu - způsoby a formy trestání, pravidla při používání trestu a alternativní možnosti řešení agresivního chování.

Obsah dvoudenního webináře:

1. den

1. blok  (90 minut)


  • Rozdělení základních pojmů agrese x agresivita

  • Příčiny zvýšeného výskytu agresivity u žáků – genetické předpoklady, chování skrytě agresivní matky a důsledky na chování dítěte – možnost vzniku opozičního vzdoru u dítěte (rozbor základních charakteristik chování dítěte v opozičním vzdoru, možnosti řešení), potvrzování funkčnosti agresivity v souvislosti se zvýšenou agresivitou u jedince


Přestávka 60 minut (v rámci níž je možno maximálně 30 minut věnovat reakcím na vznesené dotazy a podněty účastníků)

2. blok (90 minut)


  • Agresivita způsobená organickou bází, agresivita u dětí s neuspokojenou bazální jistotou (rozbor bazální jistoty, kategorie dětí s neuspokojenou bazální jistotou, typické projevy chování těchto dětí, možnosti řešení)

  • Agrese jako projev agresivity v chování žáka. Směry agrese – agrese vybitá na neživém předmětu, agrese vybitá na zvířeti 


2. den

1. blok (90 minut)


  • Autoagrese – typy autoagresí – stereotypní autoagrese, automutilace, kompulzivní autoagrese,  impulzivní autoagrese – spouštěče výše uvedených typů autoagresí – psychické týrání, přetěžování, střídavá péče, možnosti řešení v rámci školního prostředí.

  • Základní dělení agresí – agrese emocionální, instrumentální nutná a žádoucí – jejich projevy ve školním prostředí, možnosti řešení


Přestávka 60 minut (v rámci níž je možno maximálně 30 minut věnovat reakcím na vznesené dotazy a podněty účastníků)

2. blok (90 minut)


  • Moyerova klasifikace agresí: predátorská agrese – její projevy u žáků a pedagogů, scénář doplity, racionality a skupinové hlouposti – důsledky pro dítě procházející tímto scénářem, predátorská agrese v pohybu v souvislosti se šikanujícím chováním. Agrese mezi samci nebo samicemi – Gloningerův vývoj osobnosti dítěte, základní scénáře chování, které vzniká už v předškolním věku, děti se zvýšenou mírou bránění se poškození, děti se zvýšenou mírou impulzivity, se zvýšenou mírnou závislosti na psychologické odměně  - jejich chování ve školním prostředí – směřování k agresi či submisi – důsledky pro další vývoj jedince

  • Možnosti řešení agresivního chování u žáka v rámci školy (školského zařízení - ve školní družině) – základní formy regulace chování, pravidla při používání metody odměn a trestů, pozitivní motivace jako možnost korekce agresivního chování

  • Diskuze a sdílení zkušeností


Záznam webináře bude umístěn na úložišti NPI ČR k opětovnému zhlédnutí po dobu jednoho týdne.