Změny RVP PV a úprava ŠVP PV

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
5. listopadu 2019, 9.00 - 16.00
Místo konání
NIDV České Budějovice, Hlinsko 49
Lektor
Mgr. Iva Škaloudová
Doporučeno
pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
670
Garant
Mgr. Eva Kopúnová - kopunova@nidv.cz ,tel.: 387 699 019, mobil: 775 571 636
Číslo programu
P80-01-13-192
Číslo akreditace
MSMT-6516/2017-1-405

Anotace

Významné změny a úpravy v RVP PV přinášejí školám povinnost upravit a doplnit školní vzdělávací programy o nové informace, vztahující se zejména k povinnému předškolnímu vzdělávání, společnému vzdělávání a ke vzdělávání dětí od dvou let aj. Tvorba kvalitního ŠVP PV je podmíněna dobrou znalostí obsahu a pojmů RVP PV a mnoha dalších pedagogických souvislostí a podmínek konkrétní mateřské školy. Program je zaměřen zejména na poznání a pochopení RVP PV, na změny v ŠVP PV, případně na tvorbu nového ŠVP PV. Část programu se bude věnovat používání nových metod a forem práce, práci s integrovanými bloky, hodnocení a evaluaci. Seminář rovněž poskytne konkrétní náměty a praktické zkušenosti pro tvorbu a aktualizaci vlastního ŠVP. V závěrečné části bude dán prostor pro diskusi, předávání praktických zkušeností.