• Slide Basic 01

Spolupráce škol se školskými poradenskými zařízeními

Spolupráce škol se školskými poradenskými zařízeními

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
13. prosince 2019, 8.30 - 15.00
Místo konání
Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78
Lektor
PhDr. Irena Příkazská
Doporučeno
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D. - slajchova@nidv.cz ,tel.: 377 473 605, mobil: 731 503 744
Číslo programu
A11-01-14-192
Číslo akreditace
MSMT-6516/2017-1-405

Anotace

Vzdělávací program představuje právní předpisy a dokumenty, které se  vztahují k oblasti společného vzdělávání dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření.Témata semináře:I.                    Rozbor dílčích kroků a identifikace možností všech účastníků procesu společného vzdělávání – žák, rodiče, učitel, škola, školské poradenské zařízení, lékaři, orgán veřejné moci, revizní pracoviště.II.                  Kompetence jednotlivých účastníků v nastaveném systému a možná úskalí při vzájemné komunikaci a předávání informací. Možnosti spolupráce.III.               Rozbor a míra efektivity používaných dokumentů, které jsou určeny pro předávání informací.IV.               Revize zprávy a doporučení vydaných školským poradenským zařízením. Charakteristika dokumentů, jejich náležitosti, postupy a nakládání ve smyslu zajištění ochrany osobních dat dětí, žáků a studentů.V.                 Vzájemné předávání zkušeností s danou problematikou z terénu. Diskuze a návrhy, jakým způsobem zkvalitnit vzájemnou spolupráci.