• Slide Basic 01

Podpora správného rozvoje řeči - prevence v MŠ

Podpora správného rozvoje řeči - prevence v MŠ

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
6. června 2023, 9.00 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Jihlava, Zborovská 3
Lektor
Mgr. Martina Křivková
Doporučeno
učitelé MŠ
Počet hodin
8
Cena
860
Garant
Bc. Renata Fousková - renata.fouskova@npi.cz ,mobil: 774 881 256
Číslo programu
Y85-02-24-231
Číslo akreditace
MSMT-32503/2020-4-789

Não perca mais tempo procurando onde assistir , futebol ao vivo, o MundoFut é a solução perfeita para os fãs do esporte. palmeiras Aqui na plataforma, você pode assistir aos jogos no conforto da sua casa e sem se preocupar se vai encontrar um lugar para assistir suas partidas

Anotace

Program her a cvičení k rozvoji řeči, dílčích funkcí v rámci podpory správného rozvoje řeči -prevence, seznámení s jednotlivými oblastmi prevence, zapracování programu do vzdělávacího programu mateřské školy, využití her a cvičení v režimu dne, pomůcky, materiály, odborná literatura. Témata semináře budou: 1. Oblasti správného rozvoje řeči - prevence: rozvoj motoriky (hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika, oromotorika, motorika očních pohybů, rozvoj smyslů (zrakové vnímání, sluchové vnímání, fonematický sluch, hmat a propriorecepce, rozvoj vnímání tělesného schématu, chuť a čich), početní a prostorové představy (prostorové pojmy, orientace v prostoru, pojmy vztahující se k tvaru, množství, velikosti, představa množství), koordinace činností (ruka – oko, ruka mluvidla), intermodalita, serialita – posloupnost, nosní dýchání, hospodaření s dechem (dýchání nosem, dýchání břišní, hrudní, podkličkové), hlasová hygiena (fyziologické tvoření hlasu, nácvik regulace hlasu), mluvní dovednosti (porozumění řeči, slovní zásoba, vyjadřovací pohotovost, artikulační dovednosti).2. Vývoj dětské řeči – předřečové a řečové období, vývoj řeči v jednotlivých jazykových rovinách. 3. Komunikace v MŠ, rozvoj jazykových kompetencí 4. Narušená komunikační schopnost u dětí v MŠ – základní vysvětlení termínu NSK, opožděný vývoj řeči, poruchy artikulace 5. Rozpracování oblastí logopedické prevence do měsíčních plánů v rámci školního vzdělávacího programu mateřské školy- aktivity, hry, cvičení pro jednotlivé oblasti logopedické prevence, praktické ukázky, materiály, literatura.