Profesní průprava zástupců ředitele  pro MŠ, ZŠ, SŠ

Přihlásit Zpět
Podtitul
pro MŠ, ZŠ, SŠ
Termín konání
1.10., 8.10., 22.10., 5.11. a 12.11. 2019; 9.00 - 14.00
Místo konání
NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Lektor
Mgr. Stanislav Kutálek, Ing. Lucie Gerychová
Doporučeno
ředitelé škol a školských zařízení
Počet hodin
30
Cena
2500
Garant
Mgr. Zdeňka Strašíková - strasikova@nidv.cz ,tel.: 475 207 099, mobil: 731 503 757
Číslo programu
E13-01-16-192
Číslo akreditace
MSMT-744/2017-1-151

Anotace

Cyklický vzdělávací program pro usnadnění profesní orientace v každodenní praxi zástupců ředitelů škol a školských zařízení. Program je rozdělen do čtyř tematických bloků:Škola a právo -10 hodin - základní pravidla upravující postavení a organizaci školy (úvod do práva, základní pojmy, nejdůležitější „školské“ zákony a vyhlášky, pravidla pro tvorbu vnitřních směrnic) - společné otázky vzdělávání dle školského zákona - základní informace o jednotlivých stupních vzdělávání a příslušná legislativa - správní řízení - škola a Česká školní inspekce - poskytování informací a ochrana osobních údajůOrganizace pedagogického procesu – 10 hodin - základní pedagogická dokumentace (školní matrika- soulad se školským zákonem) - tvorba vnitřních směrnic v oblasti pedagogické činnosti - pracovní náplně pedagogických pracovníků včetně specializovaných činností - činnost předmětových a výchovných komisí - kontrolní a hospitační činnost vedoucích pracovníků - plán práce, výroční zpráva školy - autoevaluace školy - BOZP dětí a žáků, školní úraz - průběh a ukončování vzdělávání na jednotlivých stupníchPracovní právo -5 hodin - úkony před vznikem, při vzniku a při skončení pracovního poměru - způsoby vzniku a skončení pracovního poměru - dovolená, náhradní volna, práce přesčas, pracovní volno při překážkách v práci na straně zaměstnance, základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců - plat a související problematika: platové výměry, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové složky platu, vnitřní platový předpis - kolektivní smlouva, FKSP - cestovní náhrady, vnitřní směrnice o pracovních cestáchAdministrativa a financování -5 hodin - finanční toky ve škole, souvislost s rozpočtem, jeho sestavení - majetek školy, jeho evidence, inventarizace, hospodaření s majetkem - některé pojmy z účetnictví (náklady a výnosy, účtový rozvrh, účetní výkazy) - hlavní a vedlejší činnost školy dle zřizovací listiny, vliv na účtování nákladů a výnosů – nejdůležitější zásady vedení účetnictví hlavní a vedlejší činnosti školy - základní seznámení s daňovým systémem – daň silniční, darovací, z příjmu PO (dary, reklama, tzv. „sponzorování“) - zásady nakládání s písemnostmi školy, doručená a odeslaná pošta, archivace, skartaceCelkem 30 hodin, 6 seminářů po 5 hodinách.