• Slide Basic 01

Jak začít na škole systematicky podporovat nadání

Jak začít na škole systematicky podporovat nadání  e-learningový kurz

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
e-learningový kurz
Termín konání
květen 2023
Místo konání
LMS Moodle - http://ekurzy.npi.cz/course/view.php?id=131
Lektor
PaedDr. Jiří Rozehnal;Mgr. Magdalena Čavojská;Mgr. Irena Hošková;Mgr. Miroslav Litavský
Doporučeno
ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, výchovným poradcům, speciálním pedagogům, odborným pracovníkům školských poradenských zařízeni
Počet hodin
4
Cena
200
Garant
Ivana Lichtenberková - ivana.lichtenberkova@npi.cz ,mobil: 775 863 805
Číslo programu
I79-51-12-231-04
Číslo akreditace

Anotace

Tento program poskytne školám základní informace o tom, jak začít na škole systematicky podporovat  rozvoj nadání. Jedná se o sérii kratších videí, kde lektoři přiblíží vždy jedno téma:

– jak začít s podporou nadání na škole,

– vyhledávání a nominace nadaných žáků ve škole,

– jak pečovat o nadané žáky ve škole,

– legislativa,

– spolupráce s PPP, krajskými sítěmi podpory nadání - NPI, Mensou ČR a dalšími subjekty,

– zapojení mimoškolních aktivit do systému péče o nadání na škole.

Sledováním videí si účastníci semináře můžou rozdělit a dávkovat dle svých časových kapacit. K jednotlivým tématům bude podporována diskuze s lektory a účastníky navzájem v on-line prostředí kurzu. Také tam naleznete úložiště užitečných materiálů, metodik, návodů a odkazů, které budou užitečné při vytváření systému péče o nadání na škole. Účelem programu je poskytnout ředitelům základní informace a pomoci jim se zahájením podpory nadání na škole. 


Poznámka: E-learningový kurz na adrese http://ekurzy.npi.cz/course/view.php?id=131