• Slide Basic 01

Jak v matematice rozvíjet dovednosti pro život

Jak v matematice rozvíjet dovednosti pro život  pro základní školy

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
pro základní školy
Termín konání
26. března 2023, 09.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Karlovy Vary, Západní 15
Lektor
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.;RNDr. Eva Zelendová, Ph.D.
Doporučeno
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
8
Cena
1560
Garant
Mgr. Dana Chmelová - dana.chmelova@npi.cz ,mobil: 775 755 035
Číslo programu
J20-03-15-241
Číslo akreditace
MSMT-21190/2022-4-763
Регистрируйтесь онлайн на Vavada casino и получайте бонусы за первый депозит и 100 фриспинов.

Anotace

Tento vzdělávací program je určen učitelům matematiky, kteří se chtějí seznámit s problematikou rozvoje důležitých dovedností uplatnitelných v běžném životě a mají potřebu zkvalitnit své pedagogické kompetence. Po přiblížení základních dovedností, které jsou důležité pro život a lze je rozvíjet v matematice, se účastníci seznámí s vybranými čtyřmi dovednostmi. Následně jim budou pro každou dovednost podrobně představeny alespoň dva méně známé postupy rozvoje. Účastníci poté samostatně nebo ve skupinách vyřeší připravené úlohy a provedou analýzu žákovských postupů získaných při ověřování úloh na školách. VP bude zakončen diskuzí nad náměty učitelů na alterace výukových situací, při kterých jsou řešené úlohy nebo jejich modifikace využity.

Podrobný přehled témat výuky:

Základní dovednosti potřebné pro život, které lze rozvíjet v matematice – seznámení s vymezením základních dovedností v mezinárodním šetření PISA (rozbor realizovaných úloh vzhledem k ověřovaným dovednostem, výsledky žáků ČR v mezinárodním kontextu) a s výsledky mezinárodních šetření klíčových dovedností v digitálním věku. (1 hodina)

Počítání s čísly a proměnnými – seznámení se základními úskalími při rozvoji této dovednosti, podrobné představení využití námětů z reálného světa při tvorbě slovních úloh, metody Concept cartoons a modelování reálné situace tabulkovým procesorem. (1 hodina)

Geometrická představivost – seznámení se základními úskalími při rozvoji této dovednosti, podrobné představení metod, které umožňují rozvíjení dané dovednosti: manipulace s kostičkami, stříhání a skládání papírových objektů, využití soch a obrazů, hraní didaktických her (např. Blocus, NMBR 9, Tantrix). (2 hodiny)

Objevování zákonitostí a jejich zobecňování – seznámení se základními úskalími při rozvoji této dovednosti, podrobné představení metody „rostoucích“ rovinných a prostorových objektů, získávání číselných dat pomocí experimentální činnosti i modelováním reálných situací pomocí digitálních technologií (např. měření závislosti fyzikálních veličin, realizace myšlenkových pokusů, zjišťování hodnot matematických konstant). (1 hodina)

Vyhledávání informací v textu, jejich posouzení a sdílení – seznámení se základními úskalími při rozvoji této dovednosti, podrobné představení práce s matematickým zápisem, slovním textem,  obrázkem, diagramem, funkcí, tabulkou nebo se spojením těchto možností při využití konkrétní reálné situace (např. výtvarná díla, propagační letáky, reklama v médiích, fotografie, rekreační matematik). (2 hodiny)

Závěrečná diskuse – společné posouzení účinnosti předkládaných metod rozvoje dovedností pro život vzhledem k reálné školské praxi, zhodnocení připravených pracovních listů, diskuse nad možnými alteracemi předkládaných úloh a jejich zařazení do výuky. (1 hodina).