• Slide Basic 01

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
Podzim 2023
Místo konání
NPI ČR Brno, Moravské náměstí 249/8
Lektor
PhDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
16
Cena
2700
Garant
Mgr. Lada Drimlová - lada.drimlova@npi.cz ,mobil: 773 593 861
Číslo programu
M99-02-22-232
Číslo akreditace
MSMT-28430/2022-1-946

Anotace

Vzdělávací program je rozdělen do dvou 8 hodinových částí. V úvodní části programu budou účastníci seznámeni s podstatou a významem čtenářské pregramotnosti a prostředky jejího rozvoje. Následující část programu bude zaměřena zejména na konkrétní činnosti pro utváření vztahů k četbě a práci s příběhem.

První část programu zahrnuje následující témata:
A. Obsah a význam čtenářské pregramotnosti. Podněcování čtenářské pregramotnosti v souvislosti s rozvojem psychických schopností a důležitých dovedností dětí v předškolním věku. B. Seznámení s hravými prostředky rozvoje komunikace a psychických funkcí potřebných pro budoucí čtení a psaní. C. Příběh jako východisko rozvoje čtenářské pregramotnosti (dějová a časová linie).
V této části programu bude prostor pro odbornou diskusi, např: Máme učit děti číst už v předškolním věku? Proč podněcovat smysluplné a funkční, slovní a grafomotorické projevy dětí? Jak rozvíjet projevy gramotnosti v raném období?
 Druhá část programu zahrnuje témata:
A. Řečové a estetické činností dětí - podmínka pro utváření vztahů ke knize a k příběhům. B. Rozvíjení příběhů v tematických projektech, dramatizace příběhů. C. Podněcování rozumových schopností prostřednictvím otázek a přiměřených úkolů. D. Význam spolupráce mateřské školy a rodičů v této oblasti, ukázky konkrétních činností.
V této části programu bude prostor pro odbornou diskusi, např: Je vhodné při rozvoji komunikace a vztahů k četbě využívat technické prostředky? Rozvíjí vztah k četbě pouze poslech?