• Slide Basic 01

Webinář Problémové chování žáků

Webinář Problémové chování žáků  ONLINE

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
ONLINE
Termín konání
18.10.2023 (14:00 - 18:00), 25.10.2023 (14:00 - 18:00)
Místo konání
on-line
Lektor
PaedDr. Zdeněk Martínek
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům - metodikům prevence, výchovní poradci, asistenti pedagoga
Počet hodin
8
Cena
1200
Garant
Mgr. Aneta Sebera Měřínská - aneta.merinska@npi.cz ,mobil: 778 449 420
Číslo programu
N49-03-20-232-01
Číslo akreditace
MSMT-6488/2022-6-328

Não perca mais tempo procurando onde assistir , futebol ao vivo, o MundoFut é a solução perfeita para os fãs do esporte. palmeiras Aqui na plataforma, você pode assistir aos jogos no conforto da sua casa e sem se preocupar se vai encontrar um lugar para assistir suas partidas

Anotace

Obsah dvoudenního webináře:

1. den

1. blok  (90 minut)

ADHD F.90.0 x Nevychovanost projevy hyperaktivity u žáků s ADHD a u žáků s nevychovaností. Narušení v oblasti pozornosti – především kapacit, kvalita a výběrovost (figura x pozadí) – konkrétní ukázka, jak vnímá učitele žák, který má narušení v oblasti této modality. Perseverace a zabíhání – projevy u žáka s ADHD a žáka bezlimitního. Impulzivita jako způsob řešení problémů – jak se tento projev liší u žáků s ADHD a opět žáků bezhraničních.

Přestávka 60 minut (v rámci níž je možno maximálně 30 minut věnovat reakcím na vznesené dotazy a podněty účastníků)

2. blok  (90 minut)

Nechtěné děti – tzn. jedinec s neuspokojenou bazální jistotou v souvislosti s poruchami chování – popis bazální jistoty od těhotenství až do dospívání. Typické projevy žáků s poruchou attachementu a možnosti přístupu. Možná problematická školní kariéra žáků s výše uvedenou poruchou od MŠ po střední školu. Fyzické týrání jako jeden ze způsobů syndromu CAN ve spojení s antisociální poruchou chování projevy žáků s antisociální poruchou chování – maligní agrese, šikana, agrese vůči zvířatům apod. Rizikoví rodiče pro fyzické týrání, rizikové děti pro fyzické týrání.

2. den

1. blok  (90 minut)

Psychické týrání  - jeho definice – aktivní a pasivní forma souvislost s opoziční poruchou chování, zanedbávání v souvislosti s krádežemi, útěky a toulkami. Rozbor, definice a základních 11 projevů opoziční poruchy chování – např. náladovost, vyvolávání hádek, svalování viny za vlastní prohřešky na někoho jiného, atd. Rizikoví rodiče a rizikové situace pro psychické týrání , rizikové děti pro psychické týrání. Další spouštěče opoziční poruchy chování – vystavování žáka neadekvátním nárokům, nepodpora žáka, zanedbávání  - souvislost s pravými krádežemi a lhaním, rozdíl mezi útěkem a toulkou.

Přestávka 60 minut (v rámci níž je možno maximálně 30 minut věnovat reakcím na vznesené dotazy a podněty účastníků)

2. blok  (90 minut)

Sebepoškozování jako jedna z forem patologického chování žáků – rozbor jednotlivých typů sebepoškozování – stereotypní, automutilace, kompulzivní, impulzivní. Druhy sebepoškozování – např. trichotilomanie, masivní onychofagie, poškozování kůže, syndrom pořezávaného zápěstí, skarifikace, apod. Spouštěče sebepoškozování u žáků – škola i rodina, postup při zjištění sebepoškozování v rámci školy – úzká spolupráce s rodinou. Možnosti školy v prevenci rizikového chování, spolupráce s jinými participujícími organizacemi (OSPOD, Policie ČR, pedagogicko – psychologické poradny, apod) – vytvoření výchovné komise, pravidla vedení výchovné komise.

Diskuze a sdílení zkušeností.

Záznam webináře bude umístěn na úložišti NPI ČR k opětovnému zhlédnutí po dobu jednoho týdne.