• Slide Basic 01

Webinář Dítě s projevy hyperaktivity, hypoaktivity a agrese v MŠ

Webinář Dítě s projevy hyperaktivity, hypoaktivity a agrese v MŠ

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
30. ledna a 13.února 2024, 14.00 - 17.30
Místo konání
on-line
Lektor
PaedDr. Zdeněk Martínek
Doporučeno
učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
850
Garant
Bc. Andrea Rotová - andrea.rotova@npi.cz ,mobil: 770 108 898
Číslo programu
B50-02-12-241
Číslo akreditace
MSMT-6488/2022-6-328
Регистрируйтесь онлайн на Vavada casino и получайте бонусы за первый депозит и 100 фриспинов.

Anotace

Obsahem webináře je vymezení pojmu agrese, agresivita, hyperaktivita, hypoaktivita u dětí v mateřské škole.  Webinář dále seznamuje se základními příčinami zvýšeného výskytu agresivity a možností  předcházení. Významně se věnuje jednotlivým výchovným stylům v rodině – skrytě agresivní matka, nečitelná výchova, nesouhlasná výchova a reakce dětí na tyto styly. Další část je věnována příčinám zvýšeného výskytu agrese u dětí – potvrzování funkčnosti, mediální násilí, nechtěné děti. Další částí je dělení agresí a zacházení s nimi v rámci mateřské školy – emocionální agrese, instrumentální agrese. Poslední částí je rozbor Gloningerova vývoje osobnosti dítěte – rozbor dětí se zvýšenou mírou bránění se poškození, zvýšenou mírnou impulzivity, zvýšenou mírnou závislosti na psychologické odměně.

Obsah dvoudenního webináře:

1. den

1. blok  (90 minut)

Vymezení pojmů hyperaktivita x hypoaktivita – základní příčiny tohoto chování u dětí. Skrytě agresivní matka – vysvětlení pojmu, přímá ukázka, jak se tato matka chová k učitelům a k dítěti, pocity dítěte, které prochází výchovou skrytě agresivní matky, následky v chování – především opozice – použití metody předběhnutí a zrcadlení. Nesouhlasná výchova, nečitelná výchova – vysvětlení těchto pojmů – vznik bezmoci a nejistoty u dítěte - možnost vzniku opozičního chování.

Přestávka 60 minut (v rámci níž je možno maximálně 30 minut věnovat reakcím na vznesené dotazy a podněty účastníků)

2. blok  (90 minut)

Potvrzování funkčnosti chování – stanovení hranic a bránění se manipulacím u dětí v MŠ – a to jak ze strany rodičů, tak i učitelů, čitelnost rodičů i učitelů vůči dětem. Mediální násilí – jak vnímá dítě násilné vzory přes sdělovací média, projevy oživení scénáře násilí u dítěte v MŠ, počítačové děti, děti a počítačové hry – jejich vhodnost či nevhodnost. Nechtěné děti – nezažití bazální jistoty v raném věku, potřeba ubezpečování se v mateřské škole – jak toto ubezpečování se v rámci MŠ zvládnout.

2. den

1. blok  (90 minut)

Dělení agresí - emocionální, instrumentální - nutná, žádoucí. Emocionální agrese – spuštěná silným nepříjemným podnětem – její typické projevy v MŠ – možnosti zpracování ze strany učitelů – potvrzení, laskavá dominance apod. – definice těchto pojmů.

Instrumentální žádoucí agrese – promyšlená, jedinec od ní žádá zisk – např. záměrné braní hraček – jaké jsou možnosti reakcí ze strany učitelů – nutná úzká spolupráce s rodiči – tato agrese bývá často nápodobou rodinného prostředí. Instrumentální nutná agrese – obrana – její typické projevy v MŠ – vývoj provokované oběti – možnost rozpoznání provokované oběti v kolektivu, způsoby řešení.

Přestávka 60 minut (v rámci níž je možno maximálně 30 minut věnovat reakcím na vznesené dotazy a podněty účastníků)

2. blok  (90 minut)

Gloningerův vývoj osobnosti dítěte. Dítě se zvýšenou mírou bránění se poškození – vývoj hypoaktivity – výchovné styly, které vedou k této zvýšené míře – silně ochranitelská matka, hyperprotektivní rodiče, úzkostní rodiče. Dítě se zvýšenou mírou impulzivity – výchova bezlimitního a v mnohých případech agresivního dítěte – opět spojení s výchovnými styly – absence směřování, bezhraniční děti a rodiče, materiálně přesycené děti. Dítě se zvýšenou závislostí na psychologické odměně – výchova záchranáře – jak se tento styl projeví v dospělosti – lidé v pomáhajících profesích, mučitelé, apod.

Diskuze a sdílení zkušeností

Záznam webináře bude umístěn na úložišti NPI ČR k opětovnému zhlédnutí po dobu jednoho týdne.