• Slide Basic 01

Online konzultační seminář pro PZMK

Online konzultační seminář pro PZMK

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
21. března 2023, 14.00 - 17.15
Místo konání
MS Teams - online
Lektor
Mgr. Lenka Cimrhaklová
Doporučeno
pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU
Počet hodin
3
Cena
0
Garant
Mgr. Dana Chmelová - dana.chmelova@npi.cz ,mobil: 775 755 035
Číslo programu
23-28-15-PM-01
Číslo akreditace

Anotace

Koncepce semináře:
1. Konzultační seminář je koncipován jako tříhodinový: 2 hodiny informační a 1 hodina diskusní. Koná se on-line formou prostřednictvím aplikace MS Teams.
2. Seminář je určen pedagogickým pracovníkům, které školy navrhují krajským úřadům do funkcí předsedů zkušebních maturitních komisí.

Obsah seminářů:
1. Právní předpisy
2. Role předsedy ve vazbě na zkušební maturitní komisi
3. Procesy a dokumentace k profilové zkoušce
a. Protokoly a formuláře k profilovým zkouškám
b. Ústní zkouška profilové části
c. Obhajoba maturitní práce
4. Vyhlašování výsledků a ukončení zkoušek u zkušební maturitní komise
a. Zasedání komise a hlasování o klasifikaci žáků
b. Vyhlášení výsledků
c. Ukončení zkoušek
5. Jmenování a odměňování předsedů (cestovní náhrady a odměňování)
6. Maturita pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ 

Cílem seminářů je podrobně seznámit předsedy zkušebních maturitních komisí s procesy, postupy, úkoly a hlavními dokumenty, které je nezbytné znát a plnit při výkonu funkce předsedy. Těžištěm seminářů budou nová pravidla pro konání a organizaci písemných prací a ústních zkoušek z jazyků, které nově spadají do profilové části. Část semináře bude vyhrazena dotazům a diskusi.
Cílová skupina: pouze předsedové zkušebních maturitních komisí
Doporučujeme účast na semináři všem předsedům, s ohledem na zásadní změny v právních předpisech týkajících se modelu maturitní zkoušky.