• Slide Basic 01

Co jsou digitální kompetence a jak na ně – pro školy zřizované podle § 16, zákona č. 561/2004 Sb.

Co jsou digitální kompetence a jak na ně – pro školy zřizované podle § 16, zákona č. 561/2004 Sb.  I. a II. stupeň

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
I. a II. stupeň
Termín konání
29. března 2023, 17.00 - 18.30
Místo konání
online - MS Teams
Lektor
Mgr. Milena Tunkerová;Mgr. Bc. Lenka Řebíčková
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
2
Cena
0
Garant
Ing. Mgr. Alžběta Kubcová Vitoulová - alzbeta.kubcova@npi.cz ,tel.: 222 122 249, mobil: 770 179 604
Číslo programu
G55-73-11-231-03
Číslo akreditace

Anotace

Cílem akce je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje digitálních kompetencí žáků s mentálním postižením v rámci výuky podle revidovaného RVP ZV a se způsoby jejich dosažení prostřednictvím digitálních technologií.

Workshop je určen pedagogickým pracovníkům, kteří pracují se žáky s LMP. Účastníci si v různých aktivitách propojí kvalitu využívání digitálních technologií ve výuce s rozvojem digitálních kompetencí, budou hledat možnosti napojení klíčových digitálních kompetencí na obsah předmětů.

Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto workshopu bude docházet k předávání a sdílení zkušeností a k vzájemné podpoře a reflexi, vyžaduje Vaše účast aktivní zapojení se do procesu předávání a sdílení zkušeností.

Žádáme proto všechny účastníky o připravení si konkrétní aktivity, kterou přispějete k inspiraci ostatních a zároveň se budete moci inspirovat i Vy.