• Slide Basic 01

Skupinová intervize ICT

Skupinová intervize ICT  Data, informace a modelování pro ZŠ

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Data, informace a modelování pro ZŠ
Termín konání
20. března 2023, 14.00 - 17.30
Místo konání
NPI ČR Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
Mgr. et Bc. Libor Klubal, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Ing. Eva Veličková, Ph.D. - eva.velickova@npi.cz ,tel.: 770 171 674, mobil: 770 171 674
Číslo programu
23-44-20-IMP-SI-ICT-01
Číslo akreditace

Anotace

Skupinová intervize je zaměřena na tato témata: 


  • představení existujících materiálů z iMyšlení (struktura webu, vzorové ŠVP, vyhledání oblasti DIM)

  • učebnice práce s daty – vysvětlení struktury a představení metodiky

  • učebnice Informatika (témata vztahující se k DIM)

  • zamýšlené rozdělení od 4. do 8. třídy podle vzorového ŠVP a  návaznost na jednotlivé ročníky


Vzdělávací cíl:

Účastníci se seznámí s obsahem výstupů v RVP ZV na konkrétních ukázkách výuky

1. stupeň


  • učebnice projektu PRIM - Robot Datík

  • ukázka hybridního pracovního sešitu nakladatelství FRAUS (okrajově) a jeho možné využití

  • aktivita: vlastní šetření a práce s daty - inspirační materiály a pracovní listy


2. stupeň


  • aktivita “Co jsou to data a informace” - papírky se zadáním, zadávaná do sdílené tabulky a následné určování smyslu dat

  • aktivita “Jak fungují obrázky” se zaměřením na využití tabulkového editoru

  • aktivita “Projekt v tabulkovém editoru” - doplním


Doplňková aktivita - dle času - Průměrný osmák

Účastníci získají inspirační zdroje, kde hledat další materiály

Jak využít padlet nástěnku s dalšími odkazy