• Slide Basic 01

Vedení poradenského rozhovoru

Vedení poradenského rozhovoru

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
5. dubna 2023, 09.00 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Jihlava, Zborovská 3
Lektor
Mgr. Petra Šnepfenbergová
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, výchovní poradci, speciální pedagogové
Počet hodin
8
Cena
1080
Garant
JUDr. PhDr. Dušan Fousek - dusan.fousek@npi.cz ,mobil: 770 146 258
Číslo programu
C91-03-24-231
Číslo akreditace
MSMT-13775/2021-4-538

Anotace

V rámci vzdělávacího programu si účastníci projdou teoreticky i prakticky všechny fáze a možné struktury poradenského rozhovoru. Obsahem vzdělávacího programu je celý proces od přípravy až po nácvik a reflexi poradenských rozhovorů, základní principy a význam koučovacího přístupu ve vedení poradenského rozhovoru, seznámení s nástroji GROW, SMART a Akční plán ve vztahu k tématu/zakázce rozhovoru.

Budeme sdílet a připravovat se na rozhovory dle nejčastějších témat, se kterými klienti přichází. Účastníci dostanou nástroj k tomu, aby i bez velkých zkušeností odhalili hlavní téma rozhovoru. Budou zmíněny příklady skryté zakázky (klient přijde s jinou zakázkou než je jeho aktuální problém). K jednotlivým tématům dostanou tipy na vhodné techniky, metody či nástroje, aby je mohli začít uplatňovat v praxi.

Zmíněny budou i kazuistiky z poradenské praxe ze školního prostředí. Důležitou součástí bude i příprava a nabídka rozhovoru v triádě s rodičem žáka. Zmíníme i specifika vedení poradenského rozhovoru online, budeme sdílet své zkušenosti z distanční výuky.

Studijní plán

I. blok - 135 minut

Poradenská schůzka (přístup, pravidla, podmínky, příprava) 

Struktura vedení poradenského rozhovoru (Akční plán, SMART, GROW)

II. blok - 135 minut

Nácvik poradenského rozhovoru (koučovací přístup)

Častá témata poradenských rozhovorů a k nim vhodné metody, techniky a nástroje

III.  blok - 90 minut

Specifika poradenského rozhovoru se žákem a rodičem (trojičky/triáda/tripartita) 

Specifika a možnosti poradenského rozhovoru vedeného online

Kazuistiky a sdílení zkušeností