• Slide Basic 01

Krajský workshop CZJ

Krajský workshop CZJ  Testování a hodnocení v pedagogické praxi

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Testování a hodnocení v pedagogické praxi
Termín konání
17. dubna 2023, 15.00 - 18.00
Místo konání
MS Teams
Lektor
Mgr. Kateřina Young, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Bc. Markéta Votavová, MBA - marketa.votavova@npi.cz ,mobil: 778 708 576
Číslo programu
23-44-12-IMP-KW-CZJ-01
Číslo akreditace

Anotace

Obsah – témata programu

1. Základní klasifikace testů a typy testů

2. Obsah a cíl testu

3. Vlastnosti testu: Spolehlivost, validita, citlivost

4. Tvorba testu

5. Podmínky pro hodnocení a testování ve třídě

6. Ověření správné funkčnosti testu

Lektorka představí pojem testovací gramotnost tzv. Assessment literacya základní pojmy v testování a hodnocení, vysvětlí rozdíly mezi formativním a sumativním hodnocením a jednotlivými typy testů. lektorka představí jednotlivé kroky při tvorbě testu a podmínky, na které je třeba brát ohled při zadávání testů a při hodnocení. Důraz je kladen na to, aby účastníci mohli techniky testování okamžitě začít používat ve své pedagogické praxi.

Vzdělávací cíl

Účastníci získají přehled o základních principech tvorby testů a metodách ověření, které mohou použít k objektivnímu ověření znalostí svých žáků a ke zlepšení efektivnosti své výuky. Účastníci si vyzkouší, jak si vytvářet si své vlastní testy pro využití ve výuce, aby objektivně ověřovaly znalosti a dovednosti žáků. Seznámí se s nástroji pro analýzu testů a jak výsledky těchto analýz aplikovat při hodnocení žáků.