Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.  Program naplněn. Druhé pololetí.

Podtitul

Program naplněn. Druhé pololetí.

Termín konání

10.2., 24.2., 3.3., 31.3., 14.4., 28.4.,5.5., 12.5., 21.6.- 23.6.2023

Místo konání

NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657

Lektor

Mgr. Irena Loudová, PhD.;doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.;PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Doporučeno

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům ZUŠ a SUŠ

Počet hodin

145

Cena

5500

Garant

Mgr. Simona Petrásová, Ph.D. - simona.petrasova@npi.cz ,mobil: 775 571 625

Číslo programu

K02-05-19-222

Číslo akreditace

MSMT-7136/2021-6-310

Não perca mais tempo procurando onde assistir , futebol ao vivo, o MundoFut é a solução perfeita para os fãs do esporte. palmeiras Aqui na plataforma, você pode assistir aos jogos no conforto da sua casa e sem se preocupar se vai encontrar um lugar para assistir suas partidas

Anotace

Studium pedagogiky a) podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění je určeno pro zájemce, kteří nemají pedagogicko-psychologickou kvalifikaci a působí nebo chtějí působit jako:

- učitelé druhého stupně základní školy, (§ 8, odst. 1i) jen pro výuku cizího jazyka
- učitelé všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy, (§ 9, odst. 1g)jen pro výuku cizího jazyka
- učitelé odborných předmětů střední školy (§ 9, odst. 2d odst. 3)
- učitelé praktického vyučování střední školy (§ 9, odst. 3a, b, c, odst. 3)
- učitelé odborného výcviku střední školy (§ 9, odst. 5)
- učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SUŠ a konzervatoří (§ 10, odst. 1 a, f, g, h)
- učitelé jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (§ 12, písmeno c)

Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.

Studium je rozloženo do dvou semestrů, teoretická témata z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna distančním studiem, pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.


Poznámka: 2. pololetí

Copyright © 2019 NIDV