Komunikace s rodiči v problémových situacích

Podtitul

Termín konání

říjen 2023

Místo konání

NPI ČR Karlovy Vary, Západní 15

Lektor

Mgr. Jitka Havlánová

Doporučeno

učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

Počet hodin

8

Cena

1080

Garant

Mgr. Blanka Bláhová, DiS. - blanka.blahova@npi.cz ,mobil: 777 887 403

Číslo programu

S26-01-15-232

Číslo akreditace

MSMT-7136/2021-6-310

Anotace

V komunikaci s rodiči může docházet k nedorozuměním, která často vedou ke vzniku konfliktních, problémových situací a tím je následně ztěžována spolupráce školy nebo školského zařízení a rodiny. Následně je narušováno i výchovně vzdělávací působení na dítě/žáka. Vzdělávací program je rozdělen čtyř bloků:

1.blok (2 hodiny)úvod, seznámení s obsah programu,  doporučenou literaturou. Vysvětlení, jak vést rozhovor, stanovení cíle, dílčích cílů, postupu, obecný postup rozhovoru s využitím konkrétních příkladů z praxe. Postupy a způsoby řešení při nepříjemném rozhovoru, způsoby jak reagovat na nesouhlas. 2. blok (2 hodiny)seznámení s možnostmi, jak postupovat pokud je nutné kritizovat, stěžovat si. Jak postupovat, pokud chceme být přesvědčiví a vést komunikaci k stanovenému cíli. Možné postupy při kritice, řešení konfliktů. 3.blok (2 hodiny) – techniky asertivity užívané v komunikaci, asertivní reakce na nesouhlas. Stanovení priorit ve vedení rozhovoru. Modelový rozhovor – shrnutí. 4. blok (2 hodiny) – typy otázek využívaných v komunikaci. Techniky aktivního naslouchání, zásady naslouchání. Typy osobností dle způsobu komunikace a možnosti komunikace s nimi. Nonverbální komunikace (bariéry, signály nejistoty, úzkosti, nervozity, lhaní, agrese). Shrnutí, závěrečná diskuse, závěr semináře.

Programem budou průběžně prolínat konkrétní příklady z vlastní praxe při rozhovorech v problémových situacích, dále i řešení konkrétních případů podle požadavků účastníků a ukázky nonverbální komunikace.


Copyright © 2019 NIDV