• Slide Basic 01

Legislativní normy v oblasti bezpečnosti a jejich provázanost

Legislativní normy v oblasti bezpečnosti a jejich provázanost

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
22. května 2023, 8.30 - 12.30
Místo konání
NPI ČR Plzeň, Čermákova 18
Lektor
Petr Deraha
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
5
Cena
730
Garant
Mgr. Bc. Petra Duspívová Hlávková - petra.hlavkova@npi.cz ,mobil: 770 199 058
Číslo programu
F15-01-14-231
Číslo akreditace
MSMT-13775/2021-4-538

Anotace

Vzdělávací program je zaměřený na seznámení účastníků s výčtem legislativních norem, které se dotýkají chodu škol a školských zařízení v oblasti bezpečnosti, mimořádných událostí a prevence těchto událostí – tzn. ochrana měkkých cílů, BOZP a PO, ochrana zdraví atd. Dále budou probrány jednotlivé provázanosti mezi normami, jejich vzájemné vazby v dané oblasti. Budou seznámeni jak se zákonnými normami (zákoník práce, školský zákon, trestní zákoník, občanský zákoník apod.), resp s vybranými ustanoveními, vyhláškami, nařízeními vlády, tak s metodickými pokyny jednotlivých gestorů (např. MŠMT, MVČR), ČSN normami apod. V návaznosti na tyto informace bude probrán minimální rozsah dokumentací, které by měla škola či školské zařízení v dané oblasti mít zpracovány, vazbu na další legislativu (GDPR apod.). V závěrečné části budou představeny praktické příklady jednotlivých řešení dokumentace.


  1. Úvod do problematiky – přehled legislativy a norem (1 vyučovací hodina)

  2. Vysvětlení základních pojmů , jejich aplikace v normách školy či školského zařízení, jednotlivé návaznosti  (2 vyučovací hodiny)

  3. Minimální výčet a rozsah dokumentací, jejich struktura (1 vyučovací hodina)

  4. Praktické příklady dokumentací – rozsah, provázanost  (1 vyučovací hodina)