• Slide Basic 01

Revize RVP ZV - DIGI plovárna

Revize RVP ZV - DIGI plovárna

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
1. června 2023, 16.00 - 17.30
Místo konání
Lektor
Mgr. Jan Kubát
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ
Počet hodin
2
Cena
0
Garant
Mgr. Jarmila Záhoříková - jarmila.zahorikova@npi.cz ,mobil: 775 755 023
Číslo programu
T38-77-14-231-03
Číslo akreditace

Anotace

Program DIGI plovárny je zaměřen na jednotlivé vzdělávací obory (a jejich oborové didaktiky) a jejich vzájemné propojení s digitálními kompetencemi v souvislostech s novou informatikou. V rámci DIGI plovárny bude docházet k předávání a sdílení zkušeností a k vzájemné podpoře a reflexi mezi kolegy stejných vzdělávacích oblastí s návaznostmi na digitální gramotnost. DIGI plovárna bude vyžadovat od účastníků aktivní zapojení se do procesu předávání a sdílení zkušeností. Prosíme účastníky o připravení si této aktivity. Přispějete tím k inspiraci ostatních a zároveň se budete moci inspirovat i vy. 

Pořádáme DIGI plovárny v těchto vzdělávacích oblastech:    • Jazyk a jazyková komunikace 
  • Matematika a její aplikace 
  • Člověk a jeho svět 


  • Člověk a společnost  
  • Člověk a příroda  
  • Umění a kultura 
  • Člověk a zdraví 
  • Člověk a svět práce 


  • Doplňující vzdělávací obory 
  • Všechny oblasti vzdělávání (komplexní propojení nové informatiky a digitálních kompetencí)