• Slide Basic 01

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
24.11.2022 zahájení, 1.12. 2022, 12.1., 19.1., 9.2., 16.2., 2.3., 16.3., 16.4., 20.4., 27.4., 15.6.2023
Místo konání
NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657
Lektor
Mgr. Aneta Kačmariková, MPA;Mgr. Pavlína Venzarová, MPA;Ing. Ladislav Forman;Ing. Alena Dobrovolná;Mgr. Stanislav Šturma;Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol
Počet hodin
135
Cena
4000
Garant
Mgr. Simona Petrásová, Ph.D. - simona.petrasova@npi.cz ,mobil: 775 571 625
Číslo programu
E21-05-19-222
Číslo akreditace
MSMT-239/2022-10-97

Anotace

Kvalifikační studium je navrženo jako základní stupeň komplexní přípravy nastupujících či potenciálních ředitelek a ředitelů škol podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium je realizováno v souladu se Standardem pro udělování akreditací DVPP č. j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP. Obsahem studia jsou manažerské základy řízení. Základní znalosti a dovednosti z oblasti pracovního práva, školských právních předpisů, finančního řízení školy, plánování a organizace školy a pedagogického procesu, včetně reflektivních témat v oblasti sebeřízení a seberozvoje. Praxe ukázala, že tyto znalosti a dovednosti pedagog nově jmenovaný do funkce ředitele většinou nemá, v pregraduální přípravě mu nebyly poskytnuty. Studium zahrnuje vymezení potřebných znalostí a dovedností nutných pro vstup do této funkce, pro prvotní orientaci v celé šíři ředitelské problematiky, je chápáno jako východisko pro následující celoživotní profesní rozvoj. Důležitým atributem tohoto studia je jeho diferencující přístup dle stupně školy, na níž bude účastník studia působit. Kvalifikační studium vychází ze současného postavení ředitele školy – manažera vzdělávacího procesu determinovaného širokým spektrem odpovědnosti, která je dána platnými zákonnými předpisy. Ve všech svých modulech ale naznačuje žádoucí cestu vývoje pojetí ředitele školy jako pedagogického lídra akcentujícího pedagogické vedení školy a lidí. Časová dotace studia: e-learningové vzdělávání (36 h) a prezenční vzdělávání (84 h), včetně reflektivní praxe ve vybraných školách nebo školských zařízeních (15 h). Výstupem studia bude závěrečná zkouška před komisí, která bude obsahovat obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí.


Poznámka: Praxe: 20.1., 23.2., 30.3., 11.5., 18.5.2023