• Slide Basic 01

Koučování jako podpora vedoucích pracovníků škol

Koučování jako podpora vedoucích pracovníků škol

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
4. října 2023, 8.00 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Jihlava, Zborovská 3
Lektor
Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA
Doporučeno
zástupci ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
1530
Garant
Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová - bohumila.kobrlova@npi.cz ,mobil: 778 765 477
Číslo programu
D44-01-24-232-01
Číslo akreditace
MSMT-239/2022-10-97
Онлайн Вавада казино: регистрация учетной записи, бонусы, игротека, вход и многое другое. Регистрируйтесь и получайте 100 фриспинов и 100% к депозиту на Vavada casino.

Anotace

Teoretické minimum pro koučování  (1 hodina)

Historie a vývoj koučinku. Navazování na poznatky behaviorální, kognitivní, humanistické a transpersonální psychologie. Různé koučovací přístupy  a školy s důrazem na NLP (neurolingvistické programování). Hlavní představitelé a jejich přínos – Timothy Gallwey, John Whitmore, Marylin Atkinson, John Grinder, Richard Bandler, Sue Knight, Harry Alder a další. Podstata, principy a cíle  koučinku. Koučování je formou podpory člověka. Cílem koučování je, aby koučovaný dosáhl rozvoje svého potenciálu a realizoval svoje stanovené cíle, aby dosáhl maximálních výsledků v určité oblasti. Koučování pomáhá odstranit bariéry, které znemožňují rozvoj potenciálu osobnosti. Základními principy koučování je vnímání reality, vnímání sama sebe a přijetí odpovědnosti (vzniká tam, kde je možnost volby), které vedou ke zvýšení výkonu a dosažení výsledků. NLP – kategorie Neuro (vzorce myšlení, jedinečné vnitřní zdroje, vnitřní mentální mapy, filtry vnímání světa, řeč těla, vzorce chování), kategorie Lingvistické (komunikace, metafory, upřesňující otázky, nepředpojaté otázky, hypnotický jazyk), Programování (modelování, strategie). Klasický koučovací přístup. Otázky zaměřené na získání faktů, naslouchání, sledování řeči těla. Klasický koučovací model GROW - G (goals)cíle; R (reality), realita; O (options) = možnosti, W (will) vůle, akce.

Koučování orientované na výsledky – model úspěchu v dosahování výsledků (založené na NLP), čtyři stádia  (1 hodina)


  • 1. Formulace cílů - rozhodnout se, co vlastně chceme..

  • 2. Činnost, která směřuje k dosažení cílů. Učení se z chyb.

  • 3. Pozorování průběhu činnosti a vyhodnocování toho, co se děje. Zjišťování výsledků činnosti, porovnání s cíli. Používání modelu TOTE (Test, Operate, Test, Exit) – testuj, jednej, testuj, ukonči. Jednání založené na modelu TOTE umožňuje zjistit, zda a jak činnost vede k cíli.

  • 4. Flexibilita – pokud stávající jednání nepřináší výsledky, je nutné pružně změnit postupy. Ochota ke změně. Tvůrčí přístup.


Plánování a realizace cílů (založené na NLP)  (4 hodiny)

Tvorba cílů se zapojením levé (logická, organizovaná, běžné plánování a organizování) a pravé (tvůrčí, imaginativní, subjektivní) mozkové hemisféry, využití reprezentačních systémů (vnitřní systémy reprezentující vnější svět - vidění, slyšení, cítění), tvůrčí vizualizace cílů (včetně upozornění na modality a smyslové vjemy) jako představy budoucnosti, které chceme dosáhnout. Zdroje, chování, myšlenky a pocity spojené s cestou k cíli. Nevědomé záměry, které mohou komplikovat dosažení cíle. Pojem ekologie (= rámec, prostředí v NLP), která umožňuje pohlížet na cíle (výsledky) v kontextu souvisejících prvků, situací, výsledků, zájmů dalších osob. Různé pohledy na cíle – posilující pocity a stavy mysli, vnitřní zdroje. Změny postojů, přesvědčení, chování. Vliv vnitřních nevědomých záměrů. Zvnitřnění cílů. Využití kybernetického systému na vědomé a nevědomé úrovni – jasný cíl, mechanismus zpětné vazby, úprava cesty k cíli. Využití přirozených schopností učit se novým dovednostem, které potřebujeme na cestě k dosažení cíle. Koncept hierarchie cílů a jejich soulad. Různé strategie dosahování cílů vyplývající z různého osobního nastavení členů týmu, jejich využití k motivaci spolupracovníků. Model neurologických úrovní Roberta Diltse (problém není řešitelný na úrovni, na které se jeví). Testování cíle – kritéria (konkrétnost, čas, důkaz úspěchu, velikost cíle, optimální výkonnost, velikost úkolu. Vliv, autorita, ovlivňování týmu.

Komunikace cílů v týmu  (2 hodiny)

Komunikace jako prostředek k dosažení cíle. Zvolení správného typu komunikace vzhledem ke komunikačnímu partnerovi a cíli, kterého je žádoucí dosáhnout. Struktura komunikace. Princip podobnosti v komunikaci – překonání rozdílů, hledání shody a dosažení souladu (tzv. raport).  Dominantní způsoby komunikace vycházející z dominujících reprezentačních systémů (vizuální, sluchové, kinestetické). Komunikační pomůcky. Řešení nesouladu v komunikaci. Metaprogramy, metamodely a jejich využití pro efektivní komunikaci.

Pozornost bude věnována praktické demonstraci poznatků, modelových situací a nácviku nových dovedností uplatnitelných v práci vedoucích pracovníků.