• Slide Basic 01

Online konzultační seminář k didaktickým testům z českého jazyka a literatury

Online konzultační seminář k didaktickým testům z českého jazyka a literatury

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se nelze hlásit on-line.

Podtitul
Termín konání
21. března 2023, 9.00 - 12.00
Místo konání
Online - MS Teams
Lektor
Mgr. Kateřina Rozboudová
Doporučeno
pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU
Počet hodin
3
Cena
0
Garant
Mgr. Simona Petrásová, Ph.D. - simona.petrasova@npi.cz ,mobil: 775 571 625
Číslo programu
23-29-19-ČJL-01
Číslo akreditace

Anotace

Adresáti

Konzultační semináře k didaktickým testu jsou určeny učitelům českého jazyka a literatury, kteří vyučují na základní nebo střední škole.

Cíl

Cílem semináře je seznámit účastníky s obecnými charakteristikami didaktického testu (vlastnosti validního testu, analýza typů testových úloh a jejich specifika aj.) a s koncepcí testů pro jednotnou přijímací zkoušku a maturitní zkoušku.

Obsah

Seminář bude zaměřen především na následující témata:


  • vlastnosti didaktického testu;

  • typy testových úloh a jejich specifika;

  • náhodné skóre;

  • koncepce testů pro JPZ a MZ;

  • analýza jednotlivých testových úloh, porovnání uzavřených a otevřených úloh;

  • příklady testových úloh včetně jejich psychometrických charakteristik;

  • praktický nácvik revize testových úloh.


Studijní materiály

Prezentace v PowerPointu a ukázky testových úloh dostanou účastníci ve formátu pdf.

V případě upřesňujících dotazů týkajících se obsahové stránky semináře se obracejte na metodičku českého jazyka a literatury Mgr. et Mgr. Gabrielu Baumgartnerovou (baumgartnerova@cermat.cz).


Poznámka: Semináře nejsou určeny těm, kteří byli proškoleni v loňském roce, neboť koncepce semináře je podobná.