• Slide Basic 01

Partnerská kooperace - hospitace PrV

Partnerská kooperace - hospitace PrV  Dřeviny parku Lužánky - jaro

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Dřeviny parku Lužánky - jaro
Termín konání
18. dubna 2023, 14.00 - 17.00
Místo konání
Park Lužánky, Brno
Lektor
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, výchovní poradci
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Mgr. Petra Holíková - petra.holikova@npi.cz ,mobil: 771 253 045
Číslo programu
23-44-22-IMP-PKOH-PrV-03
Číslo akreditace

Anotace

Obsah:

Park Lužánky byl založen roku 1786 a jedná se tak o nejstarší veřejný park v České republice. Jeho postavení je výjimečné i v rámci města Brna, protože se jedná o největší brněnský park. Díky dobré dopravní dostupnosti je možné park využít k výuce žáků základních a středních škol. Lektorka představí dřeviny parku Lužánky a jejich poznávací znaky.

V rámci hospitace budou účastníkům představeny jak původní dřeviny České republiky, tak nepůvodní taxony, které jsou pro park typické, anebo významné z hlediska praktického využití. U každé dřeviny budou účastníkům prezentovány určovací znaky použitelné pro spolehlivou determinaci dřeviny v daném ročním období (např. na jaře – list, květy, popřípadě plody). Zdůrazněno bude také praktické využití dřeviny.

Vzdělávací cíl:

Po absolvování programu bude účastník schopen….

…pojmenovat vybrané dřevinné taxony

…popsat determinační znaky vybraných dřevin

…u vybraných dřevin rozhodnout, zda se jedná o původní či nepůvodní taxon

…charakterizovat využití vybraných dřevin

…zhodnotit, které dřeviny jsou pro park Lužánky typické