Finanční řízení v praxi ředitele školy

Podtitul

Termín konání

bude upřesněno

Místo konání

NPI ČR Brno, Moravské náměstí 249/8

Lektor

Doporučeno

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

Počet hodin

8

Cena

650

Garant

Mgr. Dana Veselá, Ph.D. - dana.vesela2@npi.cz ,mobil: 770 181 771

Číslo programu

E54-01-22-231

Číslo akreditace

MSMT-46048/2020-5-110

Não perca mais tempo procurando onde assistir , futebol ao vivo, o MundoFut é a solução perfeita para os fãs do esporte. palmeiras Aqui na plataforma, você pode assistir aos jogos no conforto da sua casa e sem se preocupar se vai encontrar um lugar para assistir suas partidas

Anotace

Vzdělávací program je obsahově zaměřen na rámcový výklad finančního řízení organizace - školy, jako ekonomického subjektu. Témata: Škola jako příspěvková organizace, rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost, vícezdrojové financování. Vedení účetnictví, sestavení účtového rozvrhu, účtování o hlavní činnosti a doplňkové činnosti, účetní doklady, inventarizace. Základní ekonomické kategorie a pojmy - majetek školy, aktiva, pasíva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, náklady a výnosy, příjmy a výdaje, zisk a ztráta, odpisy, rezervy, časové rozlišení, dohadné účty a další. Účetní závěrka, účetní výkazy, jejich vzájemné vazby, orientace v jejich struktuře a obsah jednotlivých položek. Fondy příspěvkové organizace. Mzdové účetnictví, vedení personální agendy. Finanční řízení projektů. Finanční řízení a kontrolní činnost ředitele školy, fungování vnitřního kontrolního systému. Vnitřní předpisy školy. Základní legislativní rámec finančního řízení.

Vzdělávací program je vhodný pro začínající ředitele (zástupce ředitelů) škol a školských zařízení, ale i pro ostatní, kteří si chtějí upevnit znalosti v této oblasti, zdokonalit se ve své práci, chtějí sdílet a řešit konkrétní dotazy, zkušenosti a problémy nebo příklady dobré praxe.


Copyright © 2019 NIDV