• Slide Basic 01

Strategické řízení a plánování ve školách

Strategické řízení a plánování ve školách  Databáze pro rok 2023 - 2024

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Databáze pro rok 2023 - 2024
Termín konání
18.10.2023 - 27.3.2024, 9.00 - 13.30
Místo konání
NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657
Lektor
Ing. et Ing. Soňa Španielová, MBA
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
32
Cena
2500
Garant
Mgr. Simona Petrásová, Ph.D. - simona.petrasova@npi.cz ,mobil: 775 571 625
Číslo programu
T27-01-19-222-01
Číslo akreditace

Não perca mais tempo procurando onde assistir , futebol ao vivo, o MundoFut é a solução perfeita para os fãs do esporte. palmeiras Aqui na plataforma, você pode assistir aos jogos no conforto da sua casa e sem se preocupar se vai encontrar um lugar para assistir suas partidas

Anotace

Vzdělávací program je určen ředitelům základních, mateřských, středních a vyšších odborných škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, střednímu managementu: vedoucím metodických kabinetů, vedoucím odloučených pracovišť . Účastníci se seznámí  s postupy a metodami využitelnými při tvorbě a implementaci strategického plánu rozvoje školy, možnostmi změny kultury školy a pedagogického vedení i přípravou a realizací změn. Osvojí si  komplexní  přístup k evaluaci. Vzdělávací program je složen  ze 4 akreditovaných seminářů, které jsou seřazeny s ohledem na postup při zpracovávání strategického plánu rozvoje školy. Jak v teoretické rovině, tak na příkladech z praxe semináře ukáží a vysvětlí roli jednotlivých náležitostí probíraného tématu.Povedou frekventanty k promýšlení sad otázek, jejichž zodpovězení je potřebné k formulaci strategických cílů školy a usouvztažnění těchto odpovědí s lidskými, finančními, materiálními, prostorovými a dalšími zdroji organizace jako předpokladu pro formulaci adekvátní strategie.

1. seminář: Kultura školy podporující změnu a vedení procesu změny ve škole
- kultura organizace/školy, model kultury školy, klima školy, možnosti autoevaluace kultury a klima školy, přehled manifestace kultury školy, vize a mise školy, příklady dobré praxe, zásady správného vedení a řízení změny, fáze změny, odpor a jeho možná eliminace, identifikace slabého místa ve škole a sestavení návrhu a postupu změny
2. seminář: Analýza strategické pozice školy
- obecné principy strategického myšlení a analýzy, informační zdroje pro analýzu prostředí školy, analýza vnitřního prostředí školy, analýza vnějšího vzdělávacího prostředí, závěrečné analýzy a vymezení pozice školy
3. seminář: Tvorba a implementace strategického plánu rozvoje školy
- strategický plán rozvoje školy, základní premisy: mise školy, vize školy, hodnoty školy, rozvojové záměry školy, identifikace příležitostí z vnějších zdrojů, disponibilní zdroje, vztah příležitostí a silných stránek školy, náležitosti strategického plánu rozvoje školy, proces implementace a jeho kroky, faktory ovlivňující proces implementace, překážky a jejich zvládání

4. seminář: Hodnocení úspěšnosti implementace strategie školy
- kontrolně-plánovací proces, formulace kritérií a indikátorů evaluace jako prostředků odstraňování napětí mezi skutečností, plánovaným stavem a specifiky školy či školského zařízení, rozvoj kompetencí v oblasti poskytování zpětné vazby, které vychází z doložitelných faktů