• Slide Basic 01

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
říjen 2023 - červen 2025
Místo konání
NPI ČR Karlovy Vary, Západní 15
Lektor
Mgr. Martina Fialová;Mgr. Tereza Lukáčová;Mgr. Jitka Havlánová;Mgr., Bc. Kamila Hofmanová;Mgr. Denisa Stehnová
Doporučeno
odborným pracovníkům školských poradenských zařízeni
Počet hodin
274
Cena
18680
Garant
Mgr. Blanka Bláhová, DiS. - blanka.blahova@npi.cz ,mobil: 777 887 403
Číslo programu
D51-18-15-232
Číslo akreditace
MSMT-660/2023-7-126
Регистрируйтесь онлайн на Vavada casino и получайте бонусы за первый депозит и 100 фриспинов.

Anotace

Obsah programu:

Studium je určeno pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy bakalářského a magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

Časový plán studia:

Celkově program zahrnuje 274 hodin přímé i nepřímé výuky (včetně stáží na odborných
pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc).
 

Způsob vyhodnocení programu:
Studijní program bude rozdělen do dvou let. V případě zájmu ze strany účastníků lze realizovat dvoudenní výjezdní setkání s obsahem dvou výukových dnů zařazených do časového plánu studia.  

Ukončení studia:
Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce. Absolvent po obhájení závěrečné práce a
úspěšném složení zkoušky získává osvědčení o absolvování studia.

Evaluační dotazník NPI ČR bude vyhodnocen na konci studia, bude prováděna průběžná kontrola programu garantem.

STUDIJNÍ PROGRAM

Tematické okruhy

 


  1. Poradenské systémy a primární prevence ve školství (8 hodin)

  2. Legislativní rámce pro práci školního metodika prevence (16 hodin)

  3. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb (16 hodin)

  4. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy (16 hodin)

  5. Systém primární prevence ve školství – vymezuje metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků, a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.21291/2010-28 (24 hodin)

  6. Klima školy, školní klima, školní třída, její vedení a diagnostika, práce s třídním kolektivem – praktická, sebezkušenostní část (40 hodin)

  7. Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu) (16 hodin)

  8. Sociálně nežádoucí jevy – definice hlavních typů rizikového chování, na které se ve školské praxi zaměřujeme (102 hodin)

  9. Monitorování a evaluace primární prevence (12 hodin)

  10. Stáže na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc (24 hodin).