Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

Podtitul

Termín konání

1. semestr: 8.,15. a 22.září; 6. října; 3.,10. a 24.listpoadu 2023 ( dílčí zk. 1. a 15. 12 2023

Místo konání

NPI ČR Jihlava, Zborovská 3

Lektor

Mgr. et Mgr. Vendula Jašková, Ph.D.;PhDr. Mgr. et Mgr. Zdeňka Vaňková

Doporučeno

učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ

Počet hodin

145

Cena

4500

Garant

Mgr. Marie Vránová - marie.vranova@npi.cz ,mobil: 775 571 627

Číslo programu

K02-05-24-232

Číslo akreditace

MSMT-7136/2021-6-310

Онлайн Вавада казино: регистрация учетной записи, бонусы, игротека, вход и многое другое. Регистрируйтесь и получайте 100 фриспинов и 100% к депозиту на Vavada casino.

Anotace

Studium pedagogiky a) podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění je určeno pro zájemce, kteří nemají pedagogicko-psychologickou kvalifikaci a působí nebo chtějí působit jako:

- učitelé druhého stupně základní školy, (§ 8, odst. 1i) jen pro výuku cizího jazyka
- učitelé všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy, (§ 9, odst. 1g)jen pro výuku cizího jazyka
- učitelé odborných předmětů střední školy (§ 9, odst. 2d odst. 3)
- učitelé praktického vyučování střední školy (§ 9, odst. 3a, b, c, odst. 3)
- učitelé odborného výcviku střední školy (§ 9, odst. 5)
- učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SUŠ a konzervatoří (§ 10, odst. 1 a, f, g, h)
- učitelé jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (§ 12, písmeno c)

Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.

Studium je rozloženo do dvou semestrů, teoretická témata z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna distančním studiem, pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.


Poznámka: 1. semestr 4500 Kč, 2. semestr 5500 Kč

Copyright © 2019 NIDV