• Slide Basic 01

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení  OD ZÁŘÍ 2023 (cena bude upřesněna)

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
OD ZÁŘÍ 2023 (cena bude upřesněna)
Termín konání
bude upřesněno (zpravidla čtvrtky co tři týdny od září 2023)
Místo konání
NPI ČR Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
Mgr. Jiří Bakončík;Mgr. Jana Poledníková;Mgr. Jana Orszulíková;PaedDr. Dana Schönová
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol
Počet hodin
135
Cena
0
Garant
Mgr. Stanislav Hejna, MBA - stanislav.hejna@npi.cz ,tel.: 770 172 207, mobil: 770 172 207
Číslo programu
E21-05-20-232-01
Číslo akreditace
MSMT-239/2022-10-97

Anotace

Kvalifikační studium je navrženo jako základní stupeň komplexní přípravy nastupujících či potenciálních ředitelek a ředitelů škol podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium je realizováno v souladu se Standardem pro udělování akreditací DVPP č. j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP. Obsahem studia jsou manažerské základy řízení. Základní znalosti a dovednosti z oblasti pracovního práva, školských právních předpisů, finančního řízení školy, plánování a organizace školy a pedagogického procesu, včetně reflektivních témat v oblasti sebeřízení a seberozvoje. Praxe ukázala, že tyto znalosti a dovednosti pedagog nově jmenovaný do funkce ředitele většinou nemá, v pregraduální přípravě mu nebyly poskytnuty. Studium zahrnuje vymezení potřebných znalostí a dovedností nutných pro vstup do této funkce, pro prvotní orientaci v celé šíři ředitelské problematiky, je chápáno jako východisko pro následující celoživotní profesní rozvoj. Důležitým atributem tohoto studia je jeho diferencující přístup dle stupně školy, na níž bude účastník studia působit. Kvalifikační studium vychází ze současného postavení ředitele školy – manažera vzdělávacího procesu determinovaného širokým spektrem odpovědnosti, která je dána platnými zákonnými předpisy. Ve všech svých modulech ale naznačuje žádoucí cestu vývoje pojetí ředitele školy jako pedagogického lídra akcentujícího pedagogické vedení školy a lidí. Časová dotace studia: e-learningové vzdělávání (36 h) a prezenční vzdělávání (84 h), včetně reflektivní praxe ve vybraných školách nebo školských zařízeních (15 h). Výstupem studia bude závěrečná zkouška před komisí, která bude obsahovat obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí.


Poznámka: cena programu bude upřesněna