• Slide Basic 01

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení  ZŠ, SŠ

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
ZŠ, SŠ
Termín konání
září 2023–červen 2024; zahájení studia 19. 9. organizační modul; prezenční výuka vždy v úterý 8:30 - 16:00 (termíny - 10.10.2023; 07.11.2023; 28.11.2023; 19.12.2023; 16.01.2024; 27.02.2024; 19.03.2024; 09.04.2024; 23.04.2024; 14.05.2024) + stáže (budou se upřesňovat po zahájení studia) + termíny závěrečných zkoušek (18.6. a 19.6. 2024)
Místo konání
NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
PhDr., Bc. Miloš Beneš;Mgr. Bc. Miroslav Jiřička;Mgr. Bc. Radislava Jiřičková
Doporučeno
ředitelé škol a školských zařízení, zástupci ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol
Počet hodin
135
Cena
13000
Garant
Mgr. Petra Mládková, DiS. - petra.mladkova@npi.cz ,mobil: +420 771 263 201
Číslo programu
E21-05-12-232-02
Číslo akreditace
MSMT-239/2022-10-97
Онлайн Вавада казино: регистрация учетной записи, бонусы, игротека, вход и многое другое. Регистрируйтесь и получайте 100 фриспинов и 100% к депозиту на Vavada casino.

Anotace

Kvalifikační studium je navrženo jako základní stupeň komplexní přípravy nastupujících či potenciálních ředitelek a ředitelů škol podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium je realizováno v souladu se Standardem pro udělování akreditací DVPP č. j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP. Obsahem studia jsou manažerské základy řízení. Základní znalosti a dovednosti z oblasti pracovního práva, školských právních předpisů, finančního řízení školy, plánování a organizace školy a pedagogického procesu, včetně reflektivních témat v oblasti sebeřízení a seberozvoje. Praxe ukázala, že tyto znalosti a dovednosti pedagog nově jmenovaný do funkce ředitele většinou nemá, v pregraduální přípravě mu nebyly poskytnuty. Studium zahrnuje vymezení potřebných znalostí a dovedností nutných pro vstup do této funkce, pro prvotní orientaci v celé šíři ředitelské problematiky, je chápáno jako východisko pro následující celoživotní profesní rozvoj. Důležitým atributem tohoto studia je jeho diferencující přístup dle stupně školy, na níž bude účastník studia působit. Kvalifikační studium vychází ze současného postavení ředitele školy – manažera vzdělávacího procesu determinovaného širokým spektrem odpovědnosti, která je dána platnými zákonnými předpisy. Ve všech svých modulech ale naznačuje žádoucí cestu vývoje pojetí ředitele školy jako pedagogického lídra akcentujícího pedagogické vedení školy a lidí. Časová dotace studia: e-learningové vzdělávání (36 h) a prezenční vzdělávání (84 h), včetně reflektivní praxe ve vybraných školách nebo školských zařízeních (15 h). Výstupem studia bude závěrečná zkouška před komisí, která bude obsahovat obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí.