Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.  Asistent pedagoga s ukončeným SŠ vzděláním

Podtitul

Asistent pedagoga s ukončeným SŠ vzděláním

Termín konání

26. - 28. června, 10. - 13. července, 25., 28. - 31. srpna, 18.- 19. září, 2. - 3. října 2023

Místo konání

NPI ČR Plzeň, Čermákova 18

Lektor

Mgr. et Mgr. Monika Holečková;PhDr. Mgr. Bc. Oldřich Šik, MBA;Mgr. Milena Peteříková

Doporučeno

asistentům pedagoga

Počet hodin

80

Cena

8800

Garant

Mgr. Magdaléna Forejt Pincová - magdalena.pincova@npi.cz ,mobil: 778 979 264

Číslo programu

K03-05-14-231

Číslo akreditace

MSMT-7136/2021-6-310

Anotace

Studium pedagogiky b) podle § 22 odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 16 odst. 1 písm. c), e) a § 20 odst. 1 písm. b), d), f) zákona č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti vychovatele nebo asistenta pedagoga, je určeno pro zájemce, kteří nemají pedagogicko-psychologickou kvalifikaci a působí nebo chtějí působit jako:

- vychovatel (§ 16 odst. 1 písm. c), e))
- asistent pedagoga (§ 20 odst. 1 písm. b), d), f))

Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.

Studium má časovou dotaci 80 hodin a je rozloženo do dvou semestrů nebo do dvou částí. Teoretická témata z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.


Copyright © 2019 NIDV