• Slide Basic 01

Aktivizující metody a efektivní formy výuky v matematice

Aktivizující metody a efektivní formy výuky v matematice

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
17. května 2023, 9.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Brno, Moravské náměstí 249/8
Lektor
Mgr. Lukáš Javorek
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé speciálních škol
Počet hodin
8
Cena
1290
Garant
PhDr. Olga Chalupová - olga.chalupova@npi.cz ,mobil: 773 595 813
Číslo programu
K24-03-22-231
Číslo akreditace
MSMT-32503/2020-4-789

Anotace

Obsahem semináře jsou aktivizující výukové metody spjaté s kooperativním učením, dělení žáků do skupin a přidělování rolí ve skupině. Účastníci se seznámí s tím, jak nastavovat kritéria při zadávání komplexnějších úkolů, jak posuzovat jejich splnění a jak posilovat rozvoj vybraných jemných dovedností. Vyzkouší si různé formy výuky, které mohou být alternativou ke klasické frontální výuce matematiky a které přispívají k motivaci žáků a jejich zájmu o výuku matematiky. Dále se vzdělávací program zaměřuje na využití didaktických pomůcek, materiálů a ICT techniky.

Seminář probíhá formou skupinové práce po 2/3/4 účastnících. Je složen výlučně z modelových aktivit funkčních v reálné vyučovací hodině matematiky ve všech typech základních škol a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Účastníkům budou představeny aktivizující a efektivní výukové metody vhodné i pro kooperativní a párové učení. Důležitou součástí je reflexe těchto metod a sledování výhod ve srovnání s frontálním/klasickým způsobem vyučování. Účastníci se na semináři seznámí s pravidly a doporučeními jak vhodně organizovat třídu při zadávání individualizovaných a diferenciovaných úkolů, a také obdrží pracovní listy moderovaných aktivit a další materiály.

1) Startéry – aktivizace žáků - aktivity: zasloužené jméno, kostky, metr, šablony, telefonní číslo, vyřeš a prohoď, kolotoč, hádanky, puzzle, Kimova hra, matematické hlavolamy, dobble, trimino, piškvorky, pexeso, bingo, stejný - jiný, běhací kufr (3 hodiny).

2) Práce se zadáním – text, obrázek, zvuk, video (1 hodiny).

3) Propojování zadání s různými didaktickými přístupy – flipped classroom, párové učení, sole, myšlenkové mapy, kooperativní učení, skládankové učení, metody zástupných písmen, 4 rohy (2 hodiny).

4) Nástroje na webu a aplikace na smartphonu pro tvorbu materiálů, skládaček a cvičení do dvojic i skupin – trimino online a tarsia (2 hodiny).