• Slide Basic 01

Webinář Online aplikace v prezenční i online výuce češtiny jako druhého jazyka

Webinář Online aplikace v prezenční i online výuce češtiny jako druhého jazyka

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
16. května 2023, 13.00 - 16.30
Místo konání
online
Lektor
Mgr. Petra Funioková
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Mgr. Lenka Grofová - lenka.grofova@npi.cz ,
Číslo programu
I64-14-11-231-04
Číslo akreditace

Anotace

Účastníci získají přehled o možnostech zapojení aplikací do výuky češtiny jako druhého jazyka a seznámí se se zásadami efektivního využití technologií ve výuce. Sami si vyzkouší aplikace v rolích studentů a odnesou si mnoho užitečných odkazů, rad z praxe a tipů na užitečné aplikace a nástroje.

Obsah programu:

Blok 1 (90 min.)

Zapojení ICT do výuky a tipy na zajímavé aplikace

Seznámení s konkrétními možnostmi zapojení ICT do výuky (aplikace, programy, infografiky, výuková videa, podcasty apod.) a společná práce na téma - výhody a nevýhody využití aplikací ve vlastní výuce. Rozlišení přípravy lekce s využitím ICT od klasických lekcí a kde hledat inspiraci, pokud se rozhodnu účastníci do svých lekcí ICT zapojit. Proběhne moderovaná diskuze na téma užitečnosti využití aplikací, na základě této diskuze bude demonstrováno, kdy je využití ICT ve výuce smysluplné a kdy naopak může způsobit problémy.

Účastníci jsou aktivizování pomocí aplikace Nearpod, ke které se přihlásí v úvodu semináře (pomocí mobilního telefonu nebo na PC) a bude se v ní pracovat po celou dobu prvního bloku. Výsledky všech aktivit v mobilu jsou poté sdíleny lektorkou do společného prostoru.

V druhé části tohoto bloku bude připravena pestrá paleta aplikací pro různé účely výuky a budou probrány zásady práce s online aplikacemi při prezenční a online výuce. Aplikace budou vybrány tak, aby byly dobře dostupné nezávisle na zařízení (web, mobilní aplikace), spolehlivé, univerzální (využitelné napříč předměty, možné různé didaktické postupy) a ideálně zdarma.

Jednotlivé aplikace budou rozděleny do těchto skupin podle účelu jejich použití ve výuce češtiny jako druhého jazyka:
  • studijní materiály (např. Canva);

  • výuková videa (např. Educreation, Explain Everything, ScreenChomp);

  • slovní zásoba (např. Quizlet, Memrise);

  • výslovnost a mluvení (např. Voice Rocorder, Sock Puppets);

  • testování a zpětná vazba (např. Socrative, Kahoot!, Padlet);

  • poslech, čtení a psaní (např. Lyrics Training, Grid Diary, Book Creator, Google Sites).
    
Blok 2 (90 min.)

Aktivizace žáků a aplikace Socrative

V první části bloku se bude probrána problematika aktivizace žáků a bude demnostrováno, proč je využití Socrativu a podobných aplikací v této oblasti velmi efektivní (zpětná vazbu od všech žáků současně, anonymní režim, okamžitá statistika a možnost projekce výsledků apod.). Dále bude ukázáno, co přinese zapojení aktivizace žáků, pokud ji zařadíme v úvodu lekce, během ní nebo až na závěr.

V druhé části bloku bude probrána podrobně aplikace Socrative. Účastníci si aplikaci nejprve zažijí v roli žáka a následně se všichni vystřídají i v roli učitele.Bude ukázáno, jak aplikaci snadno a rychle ovládat. Závěrem budou představeny další podobné aplikace, které je možné použít (Nearpod, Poll Everywhere, Google Forms, Kahoot).

ODKAZY:

Socrative Student - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socrative.student&hl=cs&gl=US&pli=1

Socrative Teacher - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socrative.teacher&hl=cs&gl=US

Záznam webináře bude umístěn na úložišti NPI ČR k opětovnému zhlédnutí po dobu jednoho týdne.

Aplikace: https://www.socrative.com/apps/