• Slide Basic 01

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
16. května 2023, 14.00 - 17.30
Místo konání
on-line
Lektor
Mgr. Barbora Nosálová
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelům škol, ředitelům škol, speciální pedagogové, asistenti pedagoga
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Bc. Monika Doubková - monika.doubkova@npi.cz ,tel.: 222 122 269, mobil: 770 134 259
Číslo programu
F06-14-11-231-04
Číslo akreditace
MSMT-7136/2021-6-310

Anotace

Vzdělávací program je určen absolventům vzdělávacího programu Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I.

Obsahem vzdělávacího programu jsou témata: jak učit žáka s OMJ (odlišným mateřským jazykem) nebo skupinku žáků s OMJ, jaká témata zvolit, jak si v nich stanovit splnitelný cíl a jak ho dosáhnout, jak se liší výuka ČDJ (čeština jako druhý jazyk) u žáků na 1. a na 2. stupni ZŠ, výuka žáků s OMJ po prvních týdnech, výuka mírně pokročilých (úroveň 1) a výuka ve smíšené skupině.

Blok 1 (45 min.)


  • Plánování, cíle, volba aktivit vedoucím k cílům (např. výběr vhodných didaktických her, vhodných způsobů procvičování apod.) – práce s tématy z kurikula ČDJ.

  • Co učit - slovní zásoba, dovednosti, gramatika a jak učit - metody a aktivity (zpěv, pohybové aktivity, hry) k různým dovednostem v rámci témat z kurikula ČDJ.


Blok 2 (45 min.)


  • Různé typy žáků (např. podle věku, mateřštiny, úrovně znalosti češtiny, nestejnoměrné úrovně v kompetencích apod.) a ČDJ.

  • Práce se smíšenou skupinou.


Blok 3 (45 min.)


  • Gramatika v ČDJ v souvislosti s tématy z kurikula.

  • Žáci, kteří neumí číst a psát v prvních týdnech.

  • Místo ČDJ ve škole – spolupráce s učiteli ostatních předmětů u žáků na úrovni 1 a propojení s dalšími předměty.


Blok 4 (45 min.)


  • Materiály (pracovní listy, komunikační karty, pexesa apod.), učebnice (doporučení vhodných učebnic s ohledem na věk, úroveň znalosti češtiny).

  • Vlastní praxe lektora a účastníků + diskuze.


Záznam webináře bude umístěn na úložišti NPI ČR k opětovnému zhlédnutí po dobu jednoho týdne.