• Slide Basic 01

Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci a důsledky těchto chyb

Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci a důsledky těchto chyb  Zážitkový VP - Ladná

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Zážitkový VP - Ladná
Termín konání
16. května 2022, 13.00 - 19.00
Místo konání
Apartmány Ladná, Ovčačky, Ladná
Lektor
PaedDr. Iva Tomášková
Doporučeno
ředitelé škol a školských zařízení, zástupci ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
3700
Garant
Mgr. Lada Drimlová - lada.drimlova@npi.cz ,mobil: 773 593 861
Číslo programu
C17-01-22-231
Číslo akreditace
MSMT-46048/2020-5-110

Anotace

Vzdělávací program nabídne identifikaci hlavních manažerských chyb, zvládnutí manažerských dovedností a schopnost sebereflexe. Je koncipován zejména zážitkovou formou, využívá modelové situace a přístup orientovaný na řešení.

Osobnost jedince a její vliv na úspěšnost či neúspěšnost ve vedoucí funkci. Vlastnosti, chování, charakter a temperament (nežádoucí typologie). Znalosti a dovednosti, kompetence (nekompetentnost vedoucího). Motivace, hodnoty a postoje (demotivace podřízených pracovníků).

Komunikační dovednosti. Verbální a neverbální komunikace a nejčastější chyby při komunikaci s podřízenými pracovníky, nedostatečná asertivita. Komunikace s problémovými typy podřízených pracovníků (nevhodné způsoby jednání). Hodnotící pohovor, zásady vedení hodnotícího pohovoru a jeho vliv na podřízeného při jejich nedodržování (vč. nedostatečné pochvaly a ocenění). Nepříjemný pohovor s podřízeným (např. čemu se vyvarovat při jednání s rušitelem pracovní morálky a vztahů na pracovišti apod.).

Manažerské dovednosti. Time-management (neefektivní využití pracovního času, neschopnost řídit svůj vlastní čas, příznaky špatně řízeného času (vč. stresu). Delegování – nedostatky a chyby (neznalost technik delegování, přecenění schopností podřízeného, nedůvěra v pracovníky, strach z podřízeného jako z konkurence, nedostatečná kontrola, nejasné pokyny zadání úkolu či kritéria hodnocení apod.). Porada jako nástroj pro vedení lidí (nedostatky při organizování porad a jejich dopad na průběh).


Poznámka: v ceně ubytování, strava, občerstvení