• Slide Basic 01

Jak snížit nejistotu a stres na veřejném vystoupení

Jak snížit nejistotu a stres na veřejném vystoupení

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
11. května 2023, 8.00 - 14.00
Místo konání
NPI ČR Olomouc, Wellnerova 25
Lektor
PhDr. Miroslav Pospíšil
Doporučeno
učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, vychovatelé školských zařízení, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů
Počet hodin
8
Cena
1130
Garant
Dagmar Sobotková - dagmar.sobotkova@npi.cz ,mobil: 731 503 728
Číslo programu
Q80-07-21-231
Číslo akreditace
MSMT-28430/2022-1-946

Anotace

Prožívání stresu a trémy na veřejném vystoupení je u žáků častý jev. Některým dokáže tréma znemožnit jejich produkci, kterou si pečlivě trénovali, u jiných snižuje kvalitu produkce. Velký problém žáků uměleckých škol je tréma v orchestru, kdy hudebník má strach, že zkazí vystoupení celému orchestru. Tento vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky, kteří se chtějí dovědět, jak s trémou a stresem žáků na veřejných vystoupeních pracovat a jak snížit vliv negativních stresorů na výkon žáka. Po krátkém přiblížení pozitivního vlivu umělecké činnosti na utváření povahových rysů jedince se účastníci seznámí s příčinami trémy a s možnostmi jejich eliminace pomocí konkrétních technik. Dále se dozvědí, jak tréma souvisí s výchovou, zkušenostmi, temperamentem žáka, s jeho vnitřními konflikty a s jeho sebevědomím. 

Téma je využitelné díky svému přesahu nejen pro pedagogické pracovníky uměleckých škol, ale i učitele 1. a 2. stupně základních škol a vychovatele školských zařízení.

1. část (90 minut):

Hudba, tanec, zpěv a emoce. Bez umění bychom se připravili o velmi specifický druh potěšení a krásna. Jaké kompetence získá absolvent umělecké školy pro práci i život. Práce s chybou. Práce s trémou, jak trému změnit ve vášeň. Znaky trémy, příčiny trémy, z čeho může mít žák, zejména hudebník v orchestru, strach a obavy.

2. část (90 minut):

Metody snížení trémy (cílící na osobnost, na sociální stránku, na vnější vlivy…), jak dosáhnout optimální hladiny stimulace mozku. Co se děje v našem mozku a na synapsích při stresu, trémě, jak podpořit produkci dopaminu v centru odměny, jak funguje adrenalin. Sympatikus a parasympatikus u umělců, pozitivní prohlášení pro aktivaci parasympatiku a celkové zklidnění.

3. část (90 minut):

Jaké temperamenty trpí více trémou a co se s tím dá dělat. Zóna růstu, zóna učení a zóna pohodlí. Fixní a růstové nastavení mysli. Nenásilné techniky pro udržení stresu pod kontrolou.

4. část (90 minut):

Sebevědomí a metody jeho zvyšování, jak ze sebe mít lepší pocit. Vliv senzitivity (přecitlivělosti).

Sdílení zkušeností, dobré praxe, doplňující dotazy, diskuze.