• Slide Basic 01

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
9. května 2023, 14.00 - 17.30
Místo konání
on-line
Lektor
Mgr. Markéta Slezáková
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelům škol, ředitelům škol, speciální pedagogové, asistenti pedagoga
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Bc. Monika Doubková - monika.doubkova@npi.cz ,tel.: 222 122 269, mobil: 770 134 259
Číslo programu
F85-14-11-231-05
Číslo akreditace
MSMT-7136/2021-6-310

Anotace

Obsahem vzdělávacího programu jsou témata: jak postupovat v prvních dnech a týdnech, když se česky začíná učit začátečník, když se začátečník připojí do smíšené skupiny nebo když začínáme učit pokročilejší žáky, jak vytvořit rozvrh pro žáka a jak uspořádat skupinku žáků – koho dát spolu, koho učit zvlášť a jak se domluvit s ostatními učiteli.

Blok 1 (45 min.)


  • ČDJ (čeština jako druhý jazyk) a začátečník - jak pracovat se začátečníkem, jak pracovat s chybou, co je dobře a co je špatně.

  • ČDJ pro různé úrovně znalosti češtiny – první týdny s žáky, kteří už česky trochu umí a práce ve smíšené skupině.


Blok 2 (45 min.)


  • Diagnostika jazykové úrovně, postupy, jak určit jazykovou úroveň žáka (testu, rozhovor).

  • Komunikace s žákem, instrukce, slovní zásoba, jak učit bez zprostředkujícího jazyka - jak s žáky mluvit, jak jim vysvětlovat, jaké použít pomůcky.


​Blok 3 (45 min.)


  • Práce s kurikulem ČDJ – co učit na začátku v prvních týdnech: témata pro začátečníky, situace, slovní zásoba, dovednosti,  jak pracovat s minimálním cílem, tj. jak pracovat s linkou téma – cíl – dovednost – aktivita v souvislosti se začátečníkem.

  • Gramatika v ČDJ v prvních týdnech.

  • Žáci, kteří neumí číst a psát v prvních týdnech.


Blok 4 (45 min.)


  • Místo ČDJ ve škole – spolupráce s učiteli ostatních předmětů u žáků s úrovní znalosti jazyka 0 a propojení s dalšími předměty.

  • Materiály (pracovní listy, komunikační karty, pexesa apod.), učebnice (doporučení vhodných učebnic s ohledem na věk, úroveň znalosti češtiny a další parametry).

  • Vlastní praxe lektora a účastníků + diskuze.


Záznam webináře bude umístěn na úložišti NPI ČR k opětovnému zhlédnutí po dobu jednoho týdne.