• Slide Basic 01

Kultura školy podporující změnu a vedení procesu změny ve škole

Kultura školy podporující změnu a vedení procesu změny ve škole

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
2. května 2023, 9.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Plzeň, Čermákova 18
Lektor
Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA
Doporučeno
ředitelé škol a školských zařízení, zástupci ředitelů škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, vychovatelé školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
1070
Garant
Mgr. Bc. Petra Duspívová Hlávková - petra.hlavkova@npi.cz ,mobil: 770 199 058
Číslo programu
F97-01-14-231
Číslo akreditace
MSMT-21679/2021-4-724

Anotace

Seminář je zaměřen na oblast budování žádoucí kultury školy, která bude podporovat implementaci změn, včetně implementace nové či aktualizované strategie školy. Může být realizován pouze pro management škol, ale je vhodný také pro "celou sborovnu" školy, ve které její vedení chce, aby se na budování kultury školy podporující změnu a na vedení procesu změny ve škole podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy včetně vychovatelů/vychovatelek. Seminář obsahuje tato témata: Kultura školy a metody jejího měření a vyhodnocování (1 vyučovací hodina), Dotazník Kultura školy a práce s nim (1 vyučovací hodina), Pojem změna, bariéry změny a identifikace potřeby změny (1 vyučovací hodina), Kotterův a Lewinův model vedení procesu změny (1 vyučovací hodina), Motivace pracovníků školy ke změně (1 vyučovací hodina) , Doporučené postupy k dosažení pozitivního posunu v kultuře školy a jeho ukotvení (1 vyučovací hodina), Skupinová diskuze, sdílení příkladů dobré praxe (2 vyučovací hodiny). Seminář bude  veden interaktivní formou, výklad bude doplněn o rozbory modelových situací a videoukázek.