• Slide Basic 01

Hry nevšedních nápadů a myšlenek

Hry nevšedních nápadů a myšlenek

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
28. dubna – 1. května 2023
Místo konání
Turistická základna Ochoz u Konice, Konice, Česko
Lektor
Mgr. Radek Ježowicz;Bc. Zdeněk Krákora
Doporučeno
pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času
Počet hodin
32
Cena
5000
Garant
Mgr. Radek Ježowicz - radek.j@centrum.cz ,mobil: 731444443
Číslo programu
Z88-09-21-231
Číslo akreditace
MSMT-21190/2022-4-763

Anotace

Hry nevšedních nápadů a myšlenek tvoří nabídku pohybových, tvořivých her a her s fantazií činností určených pracovníkům pracujícím s dětmi a mládeží v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. Prostřednictvím nabízených aktivit s možností využití vlastních nápadů a myšlenek účastníci získají velké množství příkladů a praktických ukázek ověřených v praxi. Zajímavé nápady pro pestrou a mnohotvárnou činnost si navíc účastníci vyzkoušejí sami na sobě. Náměty jsou určeny pro práci s dětmi mladšího a staršího školního věku. Realizace nejrůznějších aktivit vzdělávacího programu je založena především na práci ve skupině.

1. DEN – Seznamovací hry, Jazykové hry aneb hry s písmenky a se slovy – (8 hodin)

1) Aktivity na seznámení účastníků, hry se slovy (3,5 hod.)
(slovní metoda, aktivizující metoda, brainstorming)
Představení lektorů, seznámení účastníků pomocí Icebreakerů (seznamovacích a kontaktních her), význam Icebreakerů, co u dětí rozvíjí, hra jako výchovný prostředek, význam a výběr her, využití metod zážitkové pedagogiky a jejich využití při práci s dětmi, metoda motivace, metoda vytváření situací a metoda zpětné vazby, jednoduché vytváření, sběr a výměna námětů od účastníků.
(Aktivity na seznámení účastníků – seznamovací hry – sedavá, zesítění, místo si vymění, napodobovaná, ice breakery, hry se slovy)
2) Jazykové hry aneb hry s písmenky a se slovy (2 hod.)
(aktivizující metoda, situační metoda, motivační metoda, brainstorming)
Význam her, jejich využití, co přináší dětem nového, ukázka a nové náměty, možnost zapojení dětí do přípravy a realizace těchto her, praktické ukázky účastníků.
(Jazykové hry aneb hry s písmenky a se slovy – Využití prvků dramatizace – Abecední televizní zprávy)
3) Jazykové hry aneb hry s písmenky a se slovy II (2 hod.)
(aktivizující metoda, situační metoda, motivační metoda, brainstorming)
Význam her, jejich využití, co přináší dětem nového, ukázka a nové náměty, možnost zapojení dětí do přípravy a realizace těchto her, praktické ukázky účastníků.
(Knoflíková písmenka, Písmenková pohádka, Písmenka a čísla, Písmenka a slova)

4) Aktivity zpětné vazby (0,5 hod.)
   (aktivizující metoda, situační metoda, metoda zpětné vazby, brainstorming)
Využití her a krátkých aktivit jako reflexe a zpětná vazba od účastníků k organizátorům, lektorům, účastníkům akce. Vhodnost výběru, sběr nových námětů, praktická ukázka.

1. DEN – Hry spojené s pohybem, Tvořivé hry s fantazií – (11 hodin)

1) Hry spojené s pohybem (3hod.)
(aktivizující metoda, situační metoda, motivační metoda, brainstorming)
Význam pohybových her, jejich využití, co přináší dětem nového, ukázka a nové náměty, možnost zapojení dětí do přípravy a realizace těchto her, praktické ukázky účastníků.
(Fyzicky náročná hra s prvky taktiky, Icebreakery a drobné aktivity bez velké materiálové náročnosti, drobné pohybové aktivity)
2) Hry s fantazií (2 hod.)
(aktivizující metoda, situační metoda, motivační metoda, brainstorming)
Motivace, časová náročnost, denní doba, počet účastníků, věk účastníků, prezentace nových her, prezentace a praktické předvedení vybraných her, zpětná vazba.
       (Jméno a zvíře, Řazení na židlích, Jméno na těle, Křížovka ze jmen)
3) Tvořivé hry s fantazií (2 hod.)
(aktivizující metoda, situační metoda, motivační metoda)
Seznámení s námětově bohatými činnostmi s využitím nejrůznějších nápadů a kreativity při práci s dětmi, pracovní a herní postupy, bezpečnost při realizaci.
     (Kašírování, prostorové závěsné vytváření)
4) Tvořivé hry s fantazií II (2 hod.)
(aktivizující metoda, situační metoda, motivační metoda, brainstorming)
Význam her, jejich využití, co přináší dětem nového, ukázka a nové náměty, možnost zapojení dětí do přípravy a realizace těchto her, praktické ukázky.
(Malování kuličkou, tavení plastu, malování pilinami, zažehlování vosku, malování žehličkou)
5) Hry s fantazií II (2 hod.)
(aktivizující metoda, situační metoda, motivační metoda, brainstorming)
Význam her, jejich využití, co přináší dětem nového, ukázka a nové náměty, možnost zapojení dětí do přípravy a realizace těchto her, praktické ukázky účastníků.
(Roztroušená zpráva, Přísloví, Slovní fotbal, Mám to)

2. DEN – Tvořivé hry s fantazií, Hry spojené s pohybem – (10 hodin)

1) Hry spojené s pohybem (1,5 hod.)
Strategie her, praktická ukázka her, rozbor včetně vedení zpětné vazby, nové náměty od účastníků. Rizika těchto her z pohledu dětí, bezpečnost při práci s dětmi a používání nářadí a náčiní.
           (SMS – pohybová hra s písmeny, aktivity na rozehřátí)
2) Drobné pohybové hry (2 hod.)
Motivace, časová náročnost, denní doba, počet účastníků, věk účastníků, prezentace nových her, prezentace a praktické předvedení vybraných her, zpětná vazba.
            (Detektivní příběhy, rozstříhané omalovánky)
3) Tvořivé hry s fantazií III (2 hod.)
(slovní metoda, aktivizující metoda, situační metoda, metoda skupinového kreativního myšlení)
Tvořivá hra jako výchovný prostředek, význam tvořivých her, jejich využití při práci s dětmi, praktické ukázky, postupné zpracování, seznámení s námětově bohatými činnostmi s využitím nejrůznějších nápadů a kreativity při práci s dětmi, diskuse, předávání zkušeností účastníků
(Kašírování – dokončování, dokreslování detailů, barvení, tvořivé aktivity – strukturovaný povrch, zapouštění barev, barevné vyjádření nálady)
4)             Pohybové hry (2 hod.)
Motivace, časová náročnost, denní doba, počet účastníků, věk účastníků), prezentace nových her, prezentace a praktické předvedení vybraných her, zpětná vazba.
       (Prostorové úkoly, Hry s kartičkami, Zábavné luštění)
5) Tvořivé hry s fantazií IV (2 hod.)
(slovní metoda, aktivizující metoda, situační metoda, metoda skupinového kreativního myšlení)
Tvořivá hra jako výchovný prostředek, význam, využití při práci s dětmi, praktická ukázka, postupné zpracování, diskuse
            (Vosková batika)      
6) Aktivity zpětné vazby (0,5 hod.)
   (aktivizující metoda, situační metoda, metoda zpětné vazby, brainstorming)
Využití her a krátkých aktivit jako reflexe a zpětná vazba od účastníků k organizátorům, lektorům, účastníkům akce. Vhodnost výběru, sběr nových námětů, praktická ukázka.

3. DEN - Hry nevšedních nápadů a myšlenek – (3 hodiny)

1) Pohybové, komunikační a tvůrčí aktivity (2,5 hod.)
(slovní metoda, aktivizující metoda, metoda skupinového kreativního myšlení)
Výměna zkušeností, nabídky úspěšných činností osvědčených při práci s dětmi.
(Strašidla – pohybová a komunikační hra s písmeny; tvořivé aktivity – společná tvorba, geometrické tvary, malování houbičkou, hry s čísly a geometrickými tvary, doplňovačky, luštění, Fotbal s písmeny, Sálový Scrabble, Hry s fantazií – story Cubes)                          
2) Ukončení a vyhodnocení kurzu (0,5 hodiny)
(slovní metoda)
Závěrečná diskuse, náměty od účastníků k jednotlivým aktivitám a celkovému průběhu kurzu.

Časový harmonogram vzdělávacího programu
1. DEN (8 HODIN)
11.00–12.00 příjezd, ubytování
12.00–13.00 organizace, oběd
13.00–15.30 Aktivity na seznámení účastníků, hry se slovy
15.30–15.45 občerstvení
15.45–16.45 Aktivity na seznámení účastníků, hry se slovy
16.45–18.45 Jazykové hry aneb hry s písmenky a se slovy
18.45–19.30 Večeře
19.30–21.30 Jazykové hry aneb hry s písmenky a se slovy II
21.30–22:00 Aktivity zpětné vazby
                                                                                                                                                           
2. DEN (11 HODIN)
08.00– 09.00 snídaně
09.00–10.00 Hry spojené s pohybem
10.00–10.15 občerstvení
10.15–12:15 Hry spojené s pohybem
12.15–13.00 oběd
13.00–15.00  Hry s fantazií  
15.00–17.00 Tvořivé hry s fantazií
17.00–17.15 občerstvení
17.15–19.15 Tvořivé hry s fantazií II
19.15–20.00 večeře
20.00–22.00 Hry s fantazií II
                                                                                                                                                           
3. DEN (10 HODIN)
08.00– 09.00 snídaně
09.00–10.30 Hry spojené s pohybem
10.30–10.45 svačina
10.45–12.45 Drobné pohybové hry
 
12.45 – 13.45    oběd
13.45–15.45 Tvořivé hry s fantazií III
15.45–16.00    občerstvení
16.00–18.00  Pohybové hry
18.00–18.45    večeře
18.45–20.45 Tvořivé hry s fantazií IV
20.45–21:15 Aktivity zpětné vazby

4. DEN  (3 HODINY)
08.00– 09.00 snídaně
09.00–11.30 Pohybové, komunikační a tvůrčí aktivity
11.30 – 12.00 Ukončení a vyhodnocení kurzu
12.00 Závěr, oběd


Použité výukové metody:
1. slovní metody (rozhovor, diskuse, dialog, brainstorming) – učí formulovat myšlenku, obhájit názor, argumentovat, rozhodovat, hledat další řešení
2. názorné metody (pozorování, demonstrace, instruktáž) – získávání dalších informací, rozbor variant řešení, zhodnocení výsledků a zobecnění;
3. aktivizující metody (didaktické, situační a inscenační hry) – podporují aktivitu a tvořivost účastníků.

Metody zážitkové pedagogiky:
1) metoda motivace – k povzbuzení dobrovolného vstupu účastníků do různorodých aktivit;
2) metoda vytváření situací – zanechává v účastnících bezprostřední a silné zážitky;
3) metoda zpětné vazby – k zvnitřnění zážitků z jednotlivých aktivit. Využití této metody má pro zážitkovou pedagogiku klíčový význam.