• Slide Basic 01

Revize RVP G - DIGI plovárna

Revize RVP G - DIGI plovárna  Nová informatika a robotika pro 2. stupeň

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Nová informatika a robotika pro 2. stupeň
Termín konání
27. dubna 2023, 15.30 - 17.00
Místo konání
Lektor
Mgr. Martin Mareš
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií
Počet hodin
2
Cena
0
Garant
Mgr. Alena Lukášová - alena.lukasova@npi.cz ,mobil: 725 887 158
Číslo programu
I20-77-24-231-08
Číslo akreditace

Anotace

Program DIGI plovárny je zaměřen na jednotlivé vzdělávací obory (a jejich oborové didaktiky) a jejich vzájemné propojení s digitálními kompetencemi v souvislostech s novou informatikou. V rámci DIGI plovárny bude docházet k předávání a sdílení zkušeností a k vzájemné podpoře a reflexi mezi kolegy stejných vzdělávacích oblastí s návaznostmi na digitální gramotnost. Účastníci DIGI plovárny jsou aktivně zapojeni do procesu předávání a sdílení zkušeností.

V rámci této DIGI plovárny se zaměříme na jednotlivé oblasti nové informatiky a také na využití edukační robotiky na 2. stupni ZŠ v hodinách informatiky i v dalších předmětech.

Zmapujeme konkrétní vybavenost škol jednotlivých účastníků setkání, co se týče typu zařízení a jejich vhodnosti, dostatečného počtu, budeme hovořit o tom, jak se které zařízení ve výuce osvědčilo.

Hlavním cílem digiplovárny bude sdílení zkušeností z výuky – tipy na osvědčené výukové zdroje – weby, metodiky a další výukové materiály, sdílení příkladů dobré praxe a vzájemná podpora a reflexe mezi kolegy, kteří vyučují stejné vzdělávací oblastí s návaznostmi na digitální gramotnost a naplňování cílů nové informatiky.

A. Úvod (5 min.)

· Představení role NPI, principy setkání, cíl setkání

B. Teoretická část (10 min.)

· Teoretické vymezení – změna RVP ZV, upozornění na metodickou podporu k výuce žáků, na revize.edu.cz

· Co je a co není DIGI plovárna

· Digitální gramotnost jako nová kompetence

· Revize RVP ICT

 

C. Praktická část (75 min.)

· Vzájemné seznámení

· Diskuse – Sdílení výukových aktivit, inspirace, zkušenosti jednotlivých účastníků, otázky

· Reflexe

 

Časová dotace pro konání jedné DIGI plovárny je 2 vyučovací hodiny (90 minut).

· Po skončení plovárny dostanou účastníci prezentaci s tipy a odkazy a budou požádáni o vyplnění dotazníku zpětné vazby.

Účast na DIGI plovárně je bezplatná.