• Slide Basic 01

Revize RVP G - DIGI plovárna

Revize RVP G - DIGI plovárna  Nová informatika a robotika pro 2. stupeň

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Nová informatika a robotika pro 2. stupeň
Termín konání
27. dubna 2023, 15.30 - 17.00
Místo konání
Lektor
Mgr. Martin Mareš
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií
Počet hodin
2
Cena
0
Garant
Mgr. Alena Lukášová - alena.lukasova@npi.cz ,mobil: 725 887 158
Číslo programu
I20-77-24-231-08
Číslo akreditace

Anotace

Program DIGI plovárny je zaměřen na jednotlivé vzdělávací obory (a jejich oborové didaktiky) a jejich vzájemné propojení s digitálními kompetencemi v souvislostech s novou informatikou. V rámci DIGI plovárny bude docházet k předávání a sdílení zkušeností a k vzájemné podpoře a reflexi mezi kolegy stejných vzdělávacích oblastí s návaznostmi na digitální gramotnost. Účastníci DIGI plovárny jsou aktivně zapojeni do procesu předávání a sdílení zkušeností. Prosíme účastníky o připravení si nějaké praktické aktivity z vašich vyučovacích hodin (kde rozvíjíte digitální gramotnost), kterou představíte kolegům. Přispějete tím k inspiraci ostatních a zároveň se budete moci inspirovat i vy.   

V rámci DIGI plovárny tak vznikne podnětné prostředí plné zajímavých nápadů a příkladů dobré praxe. Cílem DIGI plovárny je pomoc se zaváděním změn v oblasti digitální gramotnosti do ostatních vzdělávacích oblastí.  

Pořádáme DIGI plovárny v těchto vzdělávacích oblastech:    • Jazyk a jazyková komunikace 


  • Matematika a její aplikace 


  • Člověk a jeho svět 


  • Člověk a společnost  


  • Člověk a příroda  


  • Umění a kultura 


  • Člověk a zdraví 


  • Člověk a svět práce 


  • Doplňující vzdělávací obory 


  • Všechny oblasti vzdělávání (komplexní propojení nové informatiky a digitálních kompetencí) 
Účast na DIGI plovárně je bezplatná. 

Časová dotace pro konání jedné DIGI plovárny jsou 2 hodiny (90 minut).