• Slide Basic 01

Pedagogická diagnostika v mateřské škole

Pedagogická diagnostika v mateřské škole  Pozn.: Program je zdarma

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Pozn.: Program je zdarma
Termín konání
26. a 27. dubna 2023 (9:00-15:00) a 30. května 2023 (9:00-14:30)
Místo konání
NPI ČR Olomouc, Wellnerova 25
Lektor
Mgr. Věra Váňová, Krejčová, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
22
Cena
0
Garant
Bc. Dita Ondrejčáková - dita.ondrejcakova@npi.cz ,mobil: 777 185 015
Číslo programu
S77-02-21-222
Číslo akreditace
MSMT-21190/2022-4-763

Anotace

Časová dotace vzdělávacího programu je 22 vyučovacích hodin rozložených do tří dnů. Obsahem prvního dne jsou základní informace k tématu pedagogická diagnostika v mateřské škole, téma individualizace vzdělávání, hodnocení v předškolním vzdělávání a práce s portfoliem v mateřské škole. Druhý den se budou účastníci věnovat podrobněji práci s portfoliem a formativnímu hodnocení (formativnímu přístupu k dětem v mateřské škole). Každé téma bude teoreticky uvedeno lektorkou, následovat bude sdílení vlastních zkušeností, kazuistiky, prezentace a ukázky z praxe, ukázky portfolií, aktivní diskuze, odpovědi na dotazy. Obsahem třetího dne jsou témata plánování činností s respektováním pedagogické diagnostiky dítěte, rizika spojená s pedagogickou diagnostikou dítěte a komunikace zjištění z pedagogické diagnostiky se zákonnými zástupci dětí. Poslední blok tohoto dne bude věnován sdílení, reflexi vlastní práce, diskuzi, dotazům a doplňujícím informacím podle potřeb a zájmu účastníků.

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s typy pedagogické diagnostiky, jejími cíli a využitím, s vedením diagnostického portfolia a možnostmi práce s portfolii dětí, s možnostmi komunikace zjištění z pedagogické diagnostiky se zákonnými zástupci dětí. Účastníci si osvojí metodiku na podporu individualizace vzdělávání v mateřské škole. Seznámí se s možnostmi poznávání dítěte, základním hodnocením vývoje a učení dítěte a plánováním jeho dalšího osobnostního rozvoje. Seznámí se s řadou praktických technik formativního hodnocení a dozví se, jak poskytovat efektivní a motivující zpětnou vazbu, jak rozvíjet sebehodnocení a vrstevnické hodnocení jako faktor podpory procesu učení dětí.


Poznámka: Program je zdarma.