• Slide Basic 01

Výuka francouzštiny jako druhého/ dalšího cizího jazyka po angličtině

Výuka francouzštiny jako druhého/ dalšího cizího jazyka po angličtině

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
12. dubna 2023, 17.00 - 18.00
Místo konání
webinář
Lektor
PhDr. et Mgr. Sylva Nováková, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU
Počet hodin
1
Cena
0
Garant
Mgr. Barbora Čvančarová - barbora.cvancarova@npi.cz ,tel.: 771269339,
Číslo programu
23-47-11-OD-CiJ-2V-15
Číslo akreditace

Anotace

Francouzština je u nás vyučována především jako druhý/další cizí jazyk. Webinář je určen vyučujícím, kteří chtějí využít předchozí znalosti angličtiny svých žáků a usnadnit jim tak osvojení nového cizího jazyka.
Připomeneme si, jak lze čerpat ze vzájemného pozitivního transferu mezi angličtinou jako 1. CJ a francouzštinou jako 2. CJ (jde zejména podobnost lexika a některých gramatických jevů). Zároveň poukážeme na úskalí negativního transferu (interference) AJ na FJ (podobné nebo shodné lexikum, ovšem s jiným významem; riziko přenosu gramatických struktur AJ do FJ a jemné rozdíly v pravopise; v rovině foneticko-fonologické budou analyzovány problémové jevy fonematické i prozodické). Bude zmíněna rovněž významná role FJ v interkulturní výchově v souvislosti AJ x FJ, jakož i četné mezipředmětové vztahy. V neposlední řadě seminář poukáže na zvýšenou potřebu úvodního audio-orálního kurzu v prvních týdnech (měsících) výuky FJ a na nezbytnost výrazné motivace žáků s ohledem na to, že ve FJ nelze v počátcích výuky komunikovat tak rychle jako v AJ.