• Slide Basic 01

Dítě se zdravotním postižením v běžné mateřské škole

Dítě se zdravotním postižením v běžné mateřské škole

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
12. dubna 2023, 9.00 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Jihlava, Zborovská 3
Lektor
PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D.
Doporučeno
učitelé MŠ
Počet hodin
8
Cena
830
Garant
Mgr. Marie Vránová - marie.vranova@npi.cz ,mobil: 775 571 627
Číslo programu
I66-02-24-231
Číslo akreditace
MSMT-21679/2021-4-724

Anotace

Vzdělávací program je zaměřen na základní teoretické poznatky z oblasti speciálně pedagogických věd, ale zejména na praktické dovednosti, které by měli pedagogové v mateřských školách ovládat k zajištění optimálních podmínek pro rozvoj dětí se zdravotním postižením (ZP) v rámci inkluzivního vzdělávání. Dílčí témata semináře: 1. Základní charakteristika dítěte se ZP (dítě s tělesným postižením, zrakovým postižením, sluchovým postižením, dítě s opožděným psychomotorickým vývojem, dítě s narušenou komunikační schopností, dítě s poruchou v oblasti autistického spektra, dítě s ADHD, ADD, dítě s vícečetným postižením). 2. Možnosti vzdělávání dětí s konkrétním postižením a z něj vyplývajících speciálních vzdělávacích potřeb v MŠ (uzpůsobení podmínek, vhodné metody a formy práce). 2. Základní charakteristika rodiny dítěte se ZP s důrazem na jednotlivé fáze akceptace postižení dítěte. 3. Dítě se ZP v běžné MŠ - vřazení do MŠ, zapojení dítěte do kolektivu, práce se třídou s dítětem se ZP, podpora proinkluzivního klimatu v MŠ - chování intaktních dětí a jejich rodičů.