• Slide Basic 01

Skupinová intervize CZJ

Skupinová intervize CZJ  Angličtina pro dyslektiky

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Angličtina pro dyslektiky
Termín konání
5. dubna 2023, 8:30 - 15:30
Místo konání
NPI ČR Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
Mgr. Sylvie Doláková;Milan Dolák
Doporučeno
pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, speciální pedagogové
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Ing. Eva Veličková, Ph.D. - eva.velickova@npi.cz ,tel.: 770 171 674, mobil: 770 171 674
Číslo programu
23-44-20-IMP-SI-CZJ-02
Číslo akreditace

Anotace

Témata programu

V úvodu si shrneme poznatky o tom, jak se specifické poruchy učení projevují ve vyučovacím procesu a čím bychom mohli eliminovat nežádoucí dopady (organizace a management třídy). Nastíníme aktivity vedoucí k předčtenářským a přípravným činnostem, seznámíme se s písmeny a jejich kombinacemi v angličtině, se základy psaní napřed jednotlivých slov (CVC-words), pak i jednodušších útvarů, vyzkoušíme si, jak uplatnit autonomii při kontrole vlastních výsledků. Ukážeme si fungující techniky, jak zaměřit  pozornost žáků k práci a  jak ji udržet  po určitou dobu (manipulační aktivity, poslechové diktáty, clapping games, running games, pohybové hry). Součástí  bude i diskuzní platforma, kde si účastníci budou moci vyměnit poznatky ze své vlastní praxe.

Obsah:

Specifikace poruch učení, které ovlivňují vzdělávací proces v cizím jazyce (60min)

Optimální podmínky pro rozvoj žáka s DYS v prostředí školní třídy (30min)

Spolupráce s rodinou a součinnost požadavků (30min)

Předčtenářské techniky, čtecí návyky, práce s textem (60min)

Psaní a hláskování v cizím jazyce (60min)

Osvojování a procvičování gramatických pravidel (60min)

Příklady dobré praxe – diskuze (45min)

Závěr a shrnutí (15min)

Vzdělávací cíl

Učitelé  se seznámí s problematikou výuky cizího jazyka u žáků s potížemi dyslektického rázu, získají přehled, s jakými problémy se tito žáci potýkají a co jim překáží ve vzdělávacím procesu. Účastníci se zaměří se na úskalí, která žákům brání v učení a vyzkoušejí si strategie nezbytné pro výuku, pochopení a procvičení jazyka a vedoucí k osvojení si základních poznatků. Účastníci se na základě procvičených  aktivit vyzkouší projektovat své vlastní aktivity  a to  cíleně podle potřeby konkrétních žáků.