• Slide Basic 01

Práce s heterogenní třídou II

Práce s heterogenní třídou II  (vhodné pro učitele všech jazyků)

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
(vhodné pro učitele všech jazyků)
Termín konání
04. dubna 2023, 17.00 - 18.00
Místo konání
webinář
Lektor
PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ
Počet hodin
1
Cena
0
Garant
Ing. Eva Veličková, Ph.D. - eva.velickova@npi.cz ,tel.: 770 171 674, mobil: 770 171 674
Číslo programu
23-47-11-OD-CiJ-2V-36
Číslo akreditace

Anotace

V současné době je každá třída heterogenní, záleží jen na tom, jak moc velké rozdíly se mezi žáky objevují. Každý žák je něčím specifický, má jiné zájmy, učební styl, a tudíž i potřeby. Tradiční frontální výuka (zejména na druhém stupni stále hojně uplatňovaná) předpokládá, že většina žáků preferuje auditivní učební styl a má lingvistickou a logicko-matematickou inteligenci. Úkolem nás učitelů je především hledat možnosti, jak rozvíjet také žáky, kteří patří k jiným než výše uvedeným skupinám, například potřebují být více v pohybu, učí se nejintenzivněji prostřednictvím diskuze o daném tématu s vrstevníky, nebo preferují činnostní učení (tzv. learning by doing). 

Dva vzájemně propojené webináře na toto téma se budou věnovat strategiím, které nám pomáhají vyrovnat se s rozmanitými rozdíly v hodinách cizího jazyka a vytváří takové prostředí, v němž se učí a rozvíjí všichni žáci. Ve druhém webináři na téma práce s heterogenní třídou se budeme věnovat postupům, které již vyžadují delší čas na to, abychom je do naší výuky zavedly. Jsou to takové metody, na které si žáci nějakou dobu zvykají a jejichž pozitivní efekt se projeví až časem. Patří mezi ně zejména metody pro rozvoj reflektivních dovedností, ale také uplatňování principu flexibility a možnosti volby. V rámci webináře budeme diskutovat, jak lze tyto strategie postupně zavést do naší praxe.